Robert Cazanciuc în Congresul Avocaților 2023: Avocatura în vremuri de război

Robert Cazanciuc în Congresul Avocaților 2023: Avocatura în vremuri de război

12 iunie 2023

Robert Cazanciuc în Congresul Avocaților 2023: Avocatura în vremuri de război

Nu știu dacă există vreun studiu european cu privire la condițiile de desfășurare a activității avocaților în condiții de restriște.

Pentru un asemenea documentar, România ar putea furniza cu siguranță multe cunoștințe din perspectiva provocărilor la care avocații români au fost expuși în ultimii ani:

– un sistem judiciar a cărui nevoie de reformare a adus cu sine și un rezultat neașteptat și nedorit: victime în rândul avocaților;

– școli de drept care selectează profiluri umane ce își doresc din ce în ce mai puțin să se bucure de libertatea de gândire pe care o oferă profesia de avocat, cu riscurile aferente unei profesii liberale, preferând calea unor job-uri sigure și bine plătite la stat;

– situația pandemică, care a adus provocări legate de condițiile de exercitare a profesiei – aici există și o parte bună, și anume un proces accelerat și extins de utilizare a mijloacelor electronice, dar și o planificare a ședințelor de judecată, cerută în mod insistent de avocați în vremuri de pace;

– accentuarea practicii neunitare și lipsa de predictibilitate a soluțiilor magistraților care a indus stări de tensiune în relația avocat-client;

– situația economică dificilă din afara marilor centre urbane care a condus de multe ori la pauperizarea multor avocați aflați la limita câștigurilor necesare supraviețuirii;

– piratarea profesiei de avocat de către oameni sau Inteligența Artificială.

Cred că așteptările din partea avocaților au fost și vor fi mari față de cei care se află în fruntea organelor reprezentative ale profesiei.

Am fost nu doar martorul, dar și apărătorul și susținătorul multora dintre solicitările profesiei referitoare la statutul avocaților, dar și a condițiilor concrete de exercitare a profesiei.

Am fost, într-un fel sau altul, aproape 20 de ani de cealaltă parte a barei, dar asta nu m-a determinat să fiu adversarul avocaților, ci partenerul lor, din credința profundă în rolul dumneavoastră de apărători ai drepturilor fundamentale, din credința că dumneavoastră puteți fi reduta la care oamenii să vină cu încredere atunci când se află pe culmile disperării, când statul de drept devine doar o lozincă politică, și nu un sistem de valori în care oamenii să își poată vedea liniștiți de viețile lor.

Profesia este exercitată în continuare în baza unei legi mai în vârstă decât cei care intră astăzi în avocatură, o lege al cărei număr îl face uneori până și pe Google să o confunde cu Legea privind siguranța națională.

Dincolo de provocările de zi cu zi ale profesiei, aveți în fața dumneavoastră provocări legate de rolul avocaților în pregătirea viitorilor magistrați. Eu pot să înțeleg rezerva de a discuta public nemulțumirile avocaților legate de profilul magistratului român, care nu întotdeauna corespunde așteptărilor dumneavoastră, dar nu cred că generațiile viitoare de avocați vor fi la fel de înțelegătoare dacă nu veți reuși astăzi să utilizați adecvat instrumentul pe care legea vi-l oferă pentru a schimba din temelie modul în care cei aflați dincolo de bară vor înțelege rolul și locul avocaților.

Mai aveți de partea dumneavoastră, până la finalul anului viitor, un parlament extrem de receptiv la orice doleanță din partea profesiei. Ați demonstrat în timpul dezbaterilor asupra Legilor justiției că sunteți o forță dincolo de orice partid politic.

Faceți ca Legea avocaturii să fie legea nr. 1 în România!

Aveți în față un nou început!

Dumneavoastră, cei din această sală, cred că aveți datoria să vă ridicați deasupra a tot ceea ce nu înseamnă legacy și să trăim împreună momentul la care din cei 100 de studenți din amfiteatrul de la drept, nu doar 2-3 să dorească să devină avocați, ci 20-30, 100 dacă se poate, mândri de roba lor, în fața căreia oamenii își scot pălăria!

Desigur, vreau să trăim împreună și momentul la care congresul va avea loc în noul dumneavoastră sediu din Cartierul Justiției, anul acesta aducând progrese importante în realizarea proiectului.

Să vă țină Dumnezeu sănătoși și să vă puteți îndeplini tot ceea ce v-ați propus!

Ca o dovadă a importanței pe care actuala coaliție politică o acordă avocaților în realizarea echilibrului social, aș vrea să menționez că în capitolul de justiție al programului de guvernare există o secțiune dedicată avocaților. Vă voi lăsa în format scris acest document.

Rolul avocaților și al celorlalte profesii juridice liberale la înfăptuirea actului de justiție

Toate profesiile juridice au un rol esențial într-un stat de drept, iar înfăptuirea actului de justiție nu ar fi posibilă în lipsa uneia dintre acestea. Avocații, consilierii juridici, practicienii în insolvență, executorii judecătorești, notarii publici, mediatorii, experții tehnici judiciari, traducătorii și interpreții autorizați, pe de o parte, și judecătorii și procurorii, personalul auxiliar de specialitate, pe de altă parte, deși au atribuții diferite, au un scop comun: asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale pentru cetățean.

Constituția României a conferit profesiei de avocat un rol fundamental în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, iar Legile Justiției și strategiile de dezvoltare a sistemului judiciar au consacrat avocatul ca partener indispensabil și participant direct la înfăptuirea justiției.

Activitatea de asistență, consiliere și reprezentare juridică realizată de avocați este o garanție procesuală importantă pentru justițiabili, conferindu-le încrederea că vor beneficia de un act de justiție imparțial și independent. Ministerul Justiției reafirmă susținerea prin dialog instituțional și prin măsuri legislative adoptate în acord cu jurisprudența CJUE și CEDO, pentru promovarea și respectarea principiilor enunțate în Carta principiilor fundamentale ale avocaților europeni, precum: libertatea de a asigura apărarea și consilierea clientului, respectarea secretului profesional și a confidențialității cauzelor încredințate, prevenirea conflictelor de interese, competența profesională și pentru înlăturarea oricăror forme de restricții în exercitarea profesiei de avocat neconforme cu standardele europene.

În contextul derulării amplului proces instituțional de digitalizare a întregii activități a instanțelor de judecată, Ministerul Justiției va susține facilitarea conexiunilor profesiilor juridice pentru a le întări capacitatea de a furniza servicii juridice conexe justiției și de a desăvârși un concept funcțional unitar pentru digitalizarea justiției din România.

Cunoașterea și bună înțelegere a legilor de către justițiabili are ca premisă accesul neîngrădit al acestora la actele normative, iar profesioniștii dreptului pot să contribuie la explicarea normelor legale pe înțelesul beneficiarilor drepturilor și libertăților.

Încheierea de parteneriate între autoritățile statului și profesiile juridice organizate în mod independent va avea un rol important în procesul de cunoaștere legilor.

Pentru a degreva instanțele de judecată, Ministerul Justiției susține, în dialog cu CSM și cu uniunile profesiilor juridice, promovarea și folosirea de către justițiabili a procedurilor alternative și simplificate de soluționare a litigiilor, respectiv extinderea accesului persoanelor fizice fără venituri la ajutorul public judiciar în proceduri contencioase și necontencioase.

Ministerul Justiției susține derularea proiectului Educația juridică în școli în colaborare cu uniunile profesiilor juridice, ca premisă fundamentală pentru formarea unei culturi pentru justiție, stat de drept și drepturile fundamentale ale omului în rândul noilor generații