Scrisoarea de răspuns adresată președintelui UNBR, Traian Briciu de președintele UIA – Jorge MARTI MORENO privind „Cazul Roșu” (traducere în lb. română și originalul în lb. franceză)

Scrisoarea de răspuns adresată președintelui UNBR, Traian Briciu de președintele UIA – Jorge MARTI MORENO privind „Cazul Roșu” (traducere în lb. română și originalul în lb. franceză)

15 februarie 2021

Jorge MARTI MORENO
Președinte

UIA
9 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris – Franța
T +33 1 44 88 55 66 / F +33 1 44 88 55 77
E-mail: [email protected]

Domnul Traian BRICIU, președinte
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR)

Palatul de Justiție,
Splaiul Independenței nr. 5
Sectorul 5
Cod Poștal 050091
București, România
Transmisie prin e-mail: [email protected];
[email protected] ; [email protected]
Paris, 12 februarie 2021

Stimate domnule președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România,

Vă mulțumesc că, prin scrisoarea pe care mi-ați trimis-o la 21 ianuarie 2021 în calitatea mea de Președinte al Uniunii Internaționale a Avocaților (UIA), ați atras atenția organizației noastre asupra cazului colegului nostru din Baroul București (România), domnul Robert-Mihaita ROSU.

După cum știți, una dintre principalele preocupări ale Uniunii Internaționale a Avocaților este aceea de a apăra apărarea oriunde aceasta este amenințată. În acest scop, noi am creat o echipă de profesioniști specializați care, în cadrul Institutului nostru pentru Statul de Drept (UIA-IROL), studiază diferite dosare care le-au fost prezentate și, în cazul în care se constată o încălcare, chiar și numai ca urmare a unei serii de indicii, aplică măsurile corespunzătoare pentru sprijinirea, pe lângă autoritățile și omologii lor, a avocaților urmăriți, amenințați sau îngrijorați din cauza exercițiului profesiei noastre, reprezentând o adevărată protecție împotriva arbitrariului.

În acest context, am sesizat imediat UIA-IROL care a luat cunoștință de toate documentele pe care le-ați atașat corespondenței dvs. prin care ne informați cu privire la situația dificilă în care se află colegul nostru, întrucât el este în prezent în închisoare în urma hotărârii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) din 17 decembrie 2020.

De asemenea, s-a constatat că prin această nefericită decizie, a cărei motivare scrisă încă nu este publicată, deși era stabilită legal pentru data de 17 ianuarie a.c., ulterior fiind amânată sine die, a fost anulată decizia Curții de Apel Brașov, care l-a achitat anterior pe domnul Robert ROSU de toate acuzațiile pentru care a fost urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Circumstanțele arestării inițiale a domnului ROSU, percheziția cabinetului său, precum și punerea acestuia în arest la domiciliu, dar și prima decizie pronunțată de judecătorul pentru drepturi și libertăți, din cadrul ÎCCJ, care nu a constatat nicio infracțiune în activitatea profesională a colegului nostru, sunt toate elementele luate în considerare și care nu pot scăpa analizei organizației noastre.

Nu mai este nevoie să spunem că suntem de asemenea conștienți de faptul că, din păcate, condamnarea domnului ROSU va avea  consecințe asupra acțiunii în daune-interese pe care a inițiat-o și care prezenta, cel puțin până acum, un trend favorabil.

În urma cererii pe care am făcut-o personal către Direcția Generală a UIA IROL de a se interesa imediat de acest dosar, după studiu, s-a decis, pe baza tuturor elementelor dosarului, ca UIA să intervină în favoarea confratelui nostru și a instituțiilor profesioniștilor români.

Astfel, pe baza informațiilor de care dispunem, comunicăm sprijinul oficial al UIA acordat confratelui nostru Robert ROSU și întregii profesii din România care s-a ridicat împotriva condamnării sale care nouă ni se pare total arbitrară.

Principiile de bază referitoare la rolul baroului, cunoscute sub numele de Principiile de la Havana, adoptate de al 8-lea Congres al Națiunilor Unite pentru prevenirea crimei și tratamentul deținuților care a avut loc la Havana (Cuba) din 27 august până la 7 septembrie 1990, sunt foarte clare în ceea ce privește drepturile și obligațiile avocaților, care în acest caz nu par a fi respectate, nici de către autoritatea administrativă de urmărire penală, nici de către cea judecătorească. Principiile pe care le credem a fi încălcate sunt următoarele:

„13. Avocații au următoarele îndatoriri față de clienții lor:

(a) Consilierea clienților cu privire la drepturile și obligațiile lor legale și în ceea ce  privește funcționarea sistemului juridic în măsura în care acest lucru are relevanță asupra drepturilor și obligațiilor legale mai sus-amintite;
(b) asistarea clienților utilizând toate mijloacele potrivite și luarea de măsuri legale pentru protejarea intereselor lor;
(c) asistarea clienților în fața instanțelor, tribunalelor sau autorităților administrative, după caz.

14. În protejarea drepturilor clienților lor și în promovarea cauzei justiției, avocații promovează respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului recunoscute de legislația națională și internațională și acționează în orice moment în mod liber și diligent în conformitate cu legea și reglementările recunoscute, precum și cu etica profesiei de avocat.

15. Avocații trebuie să apere întotdeauna în mod loial interesele clienților lor. Garanții privind exercitarea profesiei de avocat

16. Guvernele se asigură că avocații

(a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie;
(b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și
(c) nu suferă sancțiuni și nici nu sunt amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute precum și cu deontologia profesiei de avocat.

18. Avocații nu trebuie asimilați clienților lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor.

23. Avocații precum alți cetățeni au dreptul la libertatea de exprimare, credință, asociere și adunare. În special, ei au dreptul să participe la discuțiile publice cu privire la chestiuni legate de drept, de administrarea justiției și de promovarea și protecția drepturilor omului. Au dreptul să se alăture sau să formeze organizații locale, naționale sau internaționale și să participe la reuniunile lor, fără a suferi restricții profesionale din cauza acțiunii lor legale sau ca urmare a apartenenței lor la o organizație legală. În exercitarea acestor drepturi, avocații trebuie să aibă întotdeauna o conduită conformă cu legea și reglementările recunoscute precum și cu deontologia profesiei de avocat.

20. Avocații beneficiază de imunitate civilă și penală pentru orice declarație relevantă făcută cu bună-credință în pledoariile scrise sau orale sau în aparițiile lor profesionale în fața unei instanțe, a unui tribunal sau a altei autorități juridice sau administrative.”

*

Ne alăturăm autorităților profesionale române în solicitarea privind eliberarea imediată a confratelui nostru, domnul Robert ROSU, care a fost încarcerat în cadrul și pentru exercitarea profesie de avocat, fapt care este total inadmisibil și inacceptabil, încarcerare pe care noi o condamnăm cu tărie.

Vă vom trimite în curând o copie a declarației care va fi adoptată peste puțin timp de UIA-IROL pe această temă.

UIA, și în special UIA-IROL, va urmări acest caz și vă adresează rugămintea de a ne comunica informații despre toate evenimentele viitoare, în special cu privire la hotărârea judecătorească presupusă a fi motivată, care este așteptată de M. ROSU și de întreaga profesie.

Până atunci, rămânem desigur la întreaga dumneavoastră dispoziție și vă asigurăm domnule Președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România de sentimentele noastre cele mai bune.

________________________

Jorge MARTI MORENO

Președinte UIA


Scrisoarea în original, în limba franceză AICI

Traducerea în limba română AICI