Senatul a adoptat proiectul de lege privind abrogarea art. 1 din OUG 26/2012 care limitează posibilitatea achiziționării serviciilor de consultanță juridică de către autoritățile și instituțiile publice

Senatul a adoptat proiectul de lege privind abrogarea art. 1 din OUG 26/2012 care limitează posibilitatea achiziționării serviciilor de consultanță juridică de către autoritățile și instituțiile publice

22 octombrie 2020

În ședința plenului Senatului din data de 21.10.2020 a fost adoptată Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului I din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Dispoziția abrogată de Senat prevede că autoritățile și instituțiile publice nu pot achiziționa servicii juridice decât în situații temeinic justificate, atunci când acestea nu pot fi asigurate de către juriștii angajați.

În practică s-a dovedit că, de cele mai multe ori, complexitatea cauzelor juridice în care sunt implicate autoritățile și instituțiile publice impune echipe specializate de avocați și de juriști, cu multiple competențe. De aceea, abrogarea acestor prevederi va crea posibilitatea ca în anumite spețe complexe, procese care necesită un volum mare de muncă și de reprezentare, entitățile mai sus menționate să poată apela la servicii specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, cu firme de avocatură care dispun de resursele umane și profesionale necesare, cu experiență în activitatea de reprezentare, cu avocați specializați în diferitele domenii ale dreptului.

De asemenea, e bine cunoscut faptul ca în justiția anilor noștri, specializarea pe domenii ale dreptului a început să joace un rol important. Însă la nivelul instituțiilor publice există o insuficiență de personal, astfel încât deseori e imposibil ca salariații  acestora să poată acoperi la un nivel corespunzător apărarea intereselor statului.

Demersul legislativ reprezintă o modificare reparatorie necesară față de reglementarea din OUG 26/2012, vădit neconstituțională, prin care este îngrădit dreptul la avocat, garantat în art. 24 din Constituție.

Dispoziția din art. 1 a OUG 26/2012 încalcă dreptul fundamental al oricărei persoane fizice sau juridice de a-și alege avocatul. De aceea, inițiativa legislativă trebuie înțeleasă și acceptată ca o normalizare a situației de fapt și de drept prin aplicarea dispozițiilor constituționale.