Situația privind sumele încasate și ajutoratele acordate din Fondul de Solidaritate a Avocaților în perioada 2016-2017

Situația privind sumele încasate și ajutoratele acordate din Fondul de Solidaritate a Avocaților în perioada 2016-2017

22 februarie 2018

În anul 2017 s-au înregistrat un număr de 69 de cereri de acordare a ajutoarelor din Fondul de Solidaritate soluționate conform Deciziei Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016, astfel: 63 decizii de admitere și 6 decizii de respingere.

Suma totală de plată aprobată pentru anul 2017 și încasată de beneficiari se ridică la cuantumul de 173.785 lei și 140.467 euro echivalent în lei.

Potrivit, Departamentului Financiar Contabil al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), situația disponibilului din Fondul de Solidaritate al Avocaților, este următoarea:

– la data de 31.12.2016: viramente barouri – 1.085.078 lei; ajutoare acordate – 1.129.694 lei; sold – 913.945 lei; fonduri plasate în titluri de stat 1.497.600 lei;
– la data de 31.12.2017: viramente barouri – 3.285.270 lei; ajutoare acordate – 2.863.175 lei; sold – 1.336.040 lei; fonduri plasate în titluri de stat 1.919.265 lei.