Tabloul de bord privind justiția în UE 2021

Tabloul de bord privind justiția în UE 2021

23 iulie 2021

Tabloul de bord privind justiția în UE 2021

Informațiile cuprinse în Tabloul de bord privind justiția în UE contribuie la monitorizarea efectuată în cadrul Mecanismului european privind statul de drept și sunt incluse în Raportul anual al Comisiei privind statul de drept.

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Ediția din 2021 a tabloului de bord al UE privind justiția