Traian Briciu: Apărarea profesiei de avocat este o luptă continuă

Traian Briciu: Apărarea profesiei de avocat este o luptă continuă

12 iunie 2023

Traian Briciu: Apărarea profesiei de avocat este o luptă continuă

 
 
 

Înainte de toate, le mulțumesc colegilor din echipa de conducere a UNBR, decanilor barourilor, consilierilor și tuturor avocaților pentru implicarea constantă, fără de care nu am fi putut depăși provocările continue cu care ne-am confruntat în ultimii patru ani. Cred că suntem cu toții de acord că am parcurs o perioadă dificilă, marcată de pandemia Covid-19, care a adus schimbări majore în exercitarea profesiei de avocat.

La final de mandat, este firesc să facem un bilanț și concluzia la care am ajuns este că, deși am reușit să atingem majoritatea obiectivelor propuse inițial și multe altele apărute pe parcurs, apărarea profesiei este o luptă continuă, care nu se va finaliza niciodată. Dimpotrivă, această luptă se întețește sub presiunea unor factori externi, din ce în ce mai gre.

Nu poți trage o linie, să spui că ai bifat tot și ai ajuns la final pentru că aceasta înseamnă că te-ai oprit din progres și ești pe cale să ieși din scenă. Întotdeauna vor mai rămâne lucruri de rezolvat, pentru că problemele nu dispar niciodată cu totul, ci se transformă în altele, prin apariția altor factori care le influențează. Iar imprevizibilul devine noul normal, într-o lume mai interconectată ca niciodată.

În 2019, când am preluat mandatul de președinte al UNBR, alături de ceilalți membri ai conducerii profesiei ne-am asumat o serie de priorități, ținând cont de tematica dezbaterilor din profesie la acel moment. Acestea se referă în special la intensificarea eforturilor pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății remunerațiilor pentru oficii, perfecționarea legislației profesiei de avocat, combaterea avocaturii ilegale, îmbunătățirea comunicării și a imaginii profesiei și Cartierul Justiției.

Încă de la început, împreună cu ceilalți membri ai conducerii, am pus un accent deosebit pe transparență și intensificarea comunicării interne, inter-instituționale, cu publicul larg, dar și a celei internaționale. Imaginea UNBR și a avocaților a fost și rămâne în prim plan. În acest sens, am derulat mai multe campanii cu impact puternic în ce privește vizibilitatea UNBR și a avocaților, clarificarea unor preconcepții referitoare la munca avocatului, dar am avut în vedere și o apropiere a avocaților de comunitățile în care trăiesc, astfel încât să fie cunoscuți și prețuiți la adevărata lor valoare. Sub acest aspect, aș remarca proiectul de educație juridică „Fii avocat în școala ta!”, care a arătat o altă față a avocaților, responsabili și implicați în societate. Putem remarca deschiderea către proiecte cu finanțare europeană, la care au participat sute de avocați. În acest sens, putem bifa un succes remarcabil întrucât UNBR a derulat până acum șapte proiecte europene și încă cinci sunt în curs de finanțare.

Însă, anii 2020-2023 ne-au adus și alte încercări majore și fără precedent, cărora a trebuit să le facem față din mers, pentru că cereau reacții extrem de rapide. Mă refer la pandemia Covid-19, atacurile asupra profesiei prin condamnarea unor avocați pentru activități normale în exercițiul profesiei. A urmat războiul din Ucraina, cu efectele economice care au început deja să se arate și care incontestabil afectează și avocatura.

În această Retrospectivă, precum și în Raportul celor patru ani de mandat, veți regăsi o mare parte a acțiunilor prin care UNBR a răspuns provocărilor cu care ne-am confruntat. Însă aș vrea să punctez câteva evenimente disruptive care au direcționat politica profesională în ultimii patru ani și implicarea UNBR în contextul creat de aceste evenimente.

Un eveniment major, de natură să provoace schimbări fundamentale în profesie a fost pandemia Covid-19. Așa cum veți vedea în această Retrospectivă, încă de la început echipa UNBR a sesizat amploarea efectelor asupra profesiei și chiar înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să anunțe că epidemia de coronavirus este oficial pandemie, am formulat o strategie de acțiune pentru a putea subzista acestei situații extrem de grave. Pe tot parcursul anilor 2020, 2021 și 2022, UNBR a acționat prin persuasiune la adresa factorilor de decizie pe mai multe paliere: includerea avocaților în măsurile de sprijin ale guvernului; plata onorariilor pentru oficii și asigurarea resurselor bugetare acoperirii acestora; siguranța sanitară a avocaților în exercițiul profesiei; propuneri privind reluarea graduală a activității instanțelor; strigarea cauzelor pe intervale orare; măsuri interne de sprijinire a avocaților. Știm deja că majoritatea solicitărilor UNBR către autorități au fost transpuse în plan legislativ.

Tot în contextul provocărilor legate de pandemie, s-a extins comunicarea online între avocați și instanțe, dar și între avocați și clienți. Aceste schimbări au adus cu sine alte provocări, printre care expansiunea platformelor online de intermediere avocat client, dar și proliferarea avocaturii ilegale. Elaborarea Ghidului privind participarea avocaților la platformele de intermediere avocat client, precum și crearea platformei oficiale a UNBR cautavocat.ro au fost răspunsuri ale UNBR față de cerințele pieței avocaturii, dar și pentru combaterea altor platforme de consultanță juridică online, multe dintre ele ilegale.

În această perioadă ne-am confruntat mai mult decât oricând cu recrudescența avocaturii ilegale în mediul online, pentru că în spatele ecranului înșelăciunea își face loc mult mai ușor.

Pandemia Covid-19 a determinat o digitalizare accelerată a sistemului judiciar și a societății în general, aducând problematici noi cu privire la dreptul la apărare și secretul profesional. Digitalizarea este o provocare în sine pentru noi, avocații, care suntem printre cei mai tradiționaliști profesioniști, însă va trebui să-i facem față pentru că altfel vom dispărea ca profesie în fața celor care se vor adapta. Și dacă veți parcurge capitolul din această broșură care cuprinde pozițiile UNBR față de diferite proiecte de reglementare a altor profesii, veți observa că domeniul rezervat avocaturii este foarte râvnit și directivele europene permit anumite intruziuni care erau de neconceput cu puțin timp în urmă.

Transpunerea în plan național a unor reglementări europene, a generat, în această perioadă, tot mai multe proiecte de lege cu impact puternic asupra profesiei, constând în special în crearea de breșe în secretul profesional, vulnerabilități ale dreptului la apărare, atingeri aduse domeniului rezervat avocaturii.

Ne-am confruntat cu o avalanșă de proiecte acte normative, la care Grupul de lucru pentru perfecționarea legislației profesionale a reacționat prompt, analizând și redactând zeci de poziții, amendamente și observații pe marginea acestor proiecte legislative.

Majoritatea pozițiilor, amendamentelor și solicitărilor UNBR au fost acceptate de Parlament, Guvern, instanțe și alte autorități și instituții publice. Intensificarea comunicării inter-instituționale a avut un rol foarte important în depășirea multor obstacole.

Perfecționarea legislației profesionale a fost încă de la început o prioritate majoră. Pentru atingerea acestui obiectiv, printre primele măsuri luate de conducerea UNBR au fost organizarea grupurilor de lucru pe principalele domenii de interes pentru avocați și stabilirea obiectivelor acestora, monitorizarea zilnică a proiectelor de acte normative pentru a le identifica pe cele cu impact asupra profesiei și nu în ultimul rând amplificarea comunicării interinstituționale, a celei din interiorul profesiei și acelei externe.

O altă provocare majoră pentru profesia noastră a fost condamnarea de către Înalta Curte a doi avocați, pentru fapte ce se înscriau în exercițiul normal al profesiei. Acesta a fost un moment crucial pentru avocatură, întrucât dacă ar fi rămas această condamnare nedreaptă, după cum s-a dovedit ulterior, ar fi fost o schimbare radicală de paradigmă cu privire la rolul avocatului și răspunderea lui pentru consultațiile acordate clientului.

Analiza dosarului Ferma Băneasa și implicațiile asupra profesiei de avocat au fost pe ordinea de zi a tuturor ședințelor Comisiei Permanente și ale Consiliului UNBR în perioada 2020-2021. Au fost zeci de reacții, analize, comunicări, apeluri la nivel național și internațional pentru clarificarea situației. Însă cel mai important lucru a fost acea mobilizare fără precedent a avocaților din decembrie 2020, la nivel național, pentru apărarea justiției, a statului de drept, a cetățenilor și a tuturor avocaților. Am vrut să punctez acest moment cheie întrucât dovedește că acel spirit extraordinar de confraternitate a orientat lucrurile spre bine, în direcția dorită de toți avocații.

O altă prioritate majoră a UNBR a fost și rămâne asigurarea remunerațiilor pentru oficii, atât sub aspectul cuantumului corespunzător, cât și a plății la timp a acestora. Încă din primele zile ale mandatului, noua conducere UNBR a început demersurile pe lângă Ministerul Justiției și Ministerul Public pentru implementarea Protocolului tripartit semnat la 14 februarie 2019, iar la 17 iunie 2022 a fost semnat un nou Protocol tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu, care rezolva o bună parte din problemele apărute în aplicarea Protocolului anterior. În toată această perioadă a existat o comunicare continuă cu autoritățile – întâlniri de lucru, apeluri, corespondențe – pentru rezolvarea disfuncționalităților apărute în aplicarea acestor Protocoale. Și în acest context aș vrea să marchez un moment extrem de important. Din aprilie 2023, indexarea onorariilor pentru oficii cu indicele de inflație stabilit de INS se va face anual, prin lege. Legea nr. 89/2023 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 prevede inclusiv dispoziții privind decontarea cheltuielilor de transport ale avocaților care prestează oficii și plata către aceștia a unui onorariu parțial în 60 de zile, în cazul dosarelor de urmărire penală care trenează ani.

Și ca să închei acest preambul într-o notă optimistă, vreau să amintesc proiectul de responsabilitate socială „Fii avocat în școala ta!”. Încă de la început, am fost conștienți că fără a ne implica activ în societate, fără a răspunde nevoilor ei nu vom putea avea pretenții la o imagine mai bună și la mai multă încredere din partea semenilor noștri. Mobilizarea avocaților a fost extraordinară și vreau să le mulțumesc pentru aceasta pentru că astfel ei au contribuit la imaginea profesiei cum nicio campanie de promovare nu ar fi putut să o facă. Efectele acestei apropieri de comunitate sunt benefice tuturor și am văzut că și alte profesii juridice recunosc importanța acestui program și ar dori să se ralieze demersului nostru. Încă odată, s-a dovedit din plin că spiritul de confraternitate este cel mai în măsură să aducă schimbarea în bine.

(extras din RETROSPECTIVA acțiunilor UNBR în mandatul 2019-202)