TRIIAL-2 Project: INVITAȚIE DE PARTICIPARE la selecția a 10 experți naționali (inclusiv a expertului național coordonator), în cadrul proiectului TRIIAL2, coordonat de către European University Institute (EUI), Centre for Judicial Cooperation (RSCAS)

TRIIAL-2 Project: INVITAȚIE DE PARTICIPARE la selecția a 10 experți naționali (inclusiv a expertului național coordonator), în cadrul proiectului TRIIAL2, coordonat de către European University Institute (EUI), Centre for Judicial Cooperation (RSCAS)

21 august 2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la selecția a 10 experți naționali

(inclusiv a expertului național coordonator),

în cadrul proiectului TRIIAL2,

coordonat de către European University Institute (EUI), Centre for Judicial Cooperation (RSCAS)

Uniunea Națională a Barourilor din România în calitate de Partener în Proiectul „TRIIAL2” lansează procedura de selecție a experților naționali, inclusiv a expertului național coordonator, în cadrul proiectului.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 30 de luni, între 2023 și 2025. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză. Proiectul presupune selecția unui număr de cazuri naționale relevante pentru obiectul său, participarea la seminarii transnaționale, organizarea unui seminar național, participarea la realizarea și adaptarea unui manual transnațional / național în materie.

Descrierea proiectului se găsește aici: https://www.unbr.ro/descriere-proiect-triial-2-the-trust-independence-impartiality-and-accountability-of-judges-safeguarding-the-rule-of-law-under-the-eu-charter

Experții naționali „TRIIAL2” selectați în această etapă vor avea ca sarcină principală realizarea studiilor naționale de caz folosite ca material de formare pentru seminariile transnaționale organizate în cadrul proiectului, respectiv incluse în manualul național, în baza de date creată în cadrul proiectului și în celelalte instrumente de formare la distanță care vor rezulta din acesta.

Pentru selecția celor 10 experți naționali, inclusiv a expertului național coordonator, se vor avea în vedere următoarele criterii pe care candidatul va trebui să le îndeplinească:

1. să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;
2. să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în dreptul Uniunii Europene, dreptul european al drepturilor omului sau în drept internațional privat.
3. să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare, calitatea de lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților la modulele de drept european, respectiv calitatea de autor al unor lucrări științifice în dreptul Uniunii Europene, dreptul european al drepturilor omului sau în drept internațional reprezintă un avantaj.

Avocații interesați sunt rugați să depună la dosarul de înscriere următoarele documente:

● scrisoare de intenție în care se va menționa poziția care face obiectul aplicației;
● Curriculum Vitae în format Europass, actualizat, cuprinzând date de contact (telefon, fax, email);
● documente care să ateste nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze. În cazul în care astfel de documente nu sunt disponibile, candidatul va specifica în CV nivelul de cunoaștere a limbii engleze;
● orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 1 septembrie 2023.

Dosarul de înscriere va fi întocmit într-un singur document, format PDF, care se va transmite la adresa de mail [email protected], cu precizarea in subiectul mesajului candidatura TRIIAL 2

Persoana de contact în cadrul UNBR: doamna Veronica Morecuț, șef serviciu Relații Internaționale, tel.: 021/3134875, 021/3160739,  fax: 021/3134880.