UNBR a transmis CCR punctul de vedere cu privire la obiecția de neconstituționalitate formulată de ÎCCJ asupra legii care prevede că instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

UNBR a transmis CCR punctul de vedere cu privire la obiecția de neconstituționalitate formulată de ÎCCJ asupra legii care prevede că instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

24 mai 2024

UNBR a transmis CCR punctul de vedere cu privire la obiecția de neconstituționalitate formulată de ÎCCJ asupra legii care prevede că instanța nu va mai putea reduce din oficiu cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaților

 

În 24 mai 2024, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis Curții Constituționale punctul de vedere cu privire la sesizarea CCR de către Secțiile Unite ale Înaltei Curți

de Casație și Justiție asupra neconstituționalității Legii privind modificarea şi completarea Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi pentru modificarea art. 451 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x nr. 788/2023).

UNBR consideră că legea adoptată de Parlament răspunde soluțiilor impredictibile în materia recuperării cheltuielilor de judecată de către partea care a câștigat procesul. Aceasta vizează, în principal, apărarea drepturilor justițiabililor la recuperarea cheltuielilor de judecată și, în secundar, aprecierea față de rolul apărării în proces, contribuie la responsabilizarea în inițierea procedurilor judiciare, prin asumarea consecințelor acestora.

Reamintim că actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, în 9 aprilie 2024, iar la scurt timp a fost contestat de ÎCCJ, care a sesizat Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra neconstituționalității art. II din cuprinsul legii, care prevede:

„(2) Instanța va reduce, la cererea părții interesate, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este plătit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama de circumstanțele cauzei.
Motivarea măsurii se va raporta la criteriile prevăzute de legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său. În acest caz, măsura reducerii cheltuielilor va fi atacată odată cu fondul, iar în cazul hotărârilor supuse recursului, precum și celor definitive, cu reexaminare, cererea urmând a fi soluționată de un alt complet al instanței respective”.

Termenul de pronunțare al Curții Constituționale în acest dosar este 29 mai 2024.