UNBR: Informare cu privire la obligativitatea avocaților de a transmite facturile către persoane juridice prin sistemul RO e-factura

UNBR: Informare cu privire la obligativitatea avocaților de a transmite facturile către persoane juridice prin sistemul RO e-factura

22 noiembrie 2023

UNBR: Informare cu privire la obligativitatea avocaților de a transmite facturile către persoane juridice prin sistemul RO e-factura

● Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, persoanele impozabile, inclusiv avocații, sunt obligate să transmită facturile către persoane juridice prin sistemul național RO e-Factura, începând cu 1 ianuarie 2024;
● Au această obligație toate persoanele impozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA;
● Fac excepție: facturile emise pentru servicii prestate către persoane fizice sau către alte persoane impozabile din afara României și care, potrivit regulilor de TVA, nu sunt impozabile în România;
● În intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024, nu există sancțiuni pentru netransmiterea facturilor prin sistemul național RO e-Factura. De asemenea, până la 30 iunie 2024 se pot primi și înregistra facturi în contabilitate și în formatul obișnuit anterior
● Din 1 iulie 2024 se dorește considerarea facturii emise prin e-Factura ca singurul document original care permite exercitarea dreptului de deducere. Practic, nu se va mai putea deduce TVA dacă nu sunt respectate cerințele privind transmiterea prin sistemul RO e-Factura;
● Din 1 aprilie 2024, sancțiunea pentru emitenții facturilor neconforme va consta în amendă între 1.000 lei și 2.500 lei – pentru persoanele fizice și pentru persoane juridice, altele decât contribuabilii mari și mijlocii;
● Din 1 iulie 2024, destinatarul facturii urmează să fie sancționat cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscrisă într-o factură emisă de un operator economic stabilit în România, pentru factura primită și înregistrată altfel decât prin intermediul sistemului RO e-Factura.

Pentru formularea acestei informări, UNBR a solicitat opinia avocaților experți în drept fiscal, care poate fi consultată AICI.