UPDATE: UNBR informează: A fost semnat noul Protocol tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu

UPDATE: UNBR informează: A fost semnat noul Protocol tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu

21 februarie 2024

UPDATE!

PREZENTARE COMPARATIVĂ ÎNTRE VECHIUL PROTOCOL ȘI NOUL PROTOCOL. MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI INTERVENITE PDF


UNBR informează: A fost semnat noul Protocol tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu

 

Ministerul Justiției, 8 februarie 2024 – Ministrul Justiției, Procurorul General și Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România au semnat Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În ultimele patru luni, s-au purtat negocieri asupra actualizării Protocolului din 2022 prin raportare la modificările din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și la stabilirea cuantumului onorariilor în acord cu evoluțiile economico-financiare și cu noile categorii de cereri care fac obiectul Protocolului.

La prima întâlnire tripartită, care a a avut loc în 1 noiembrie 2023, UNBR a prezentat modificările aduse prin Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995, conform căruia, pentru asistența acordată, avocatul desemnat are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional. În ședința din decembrie 2023, Consiliul UNBR a adoptat Hotărârea nr. 30 din 16 decembrie 2023 privind  decontarea cheltuielilor de transport.

În plus, delegația UNBR care a participat la cele cinci runde de negocieri a reușit includerea în noul Protocolul a indexării anuale cu rata inflaţiei a onorariilor pentru asistență judiciară și a onorariului provizoriu pentru situația în care asistența judiciară acordată în faza urmăririi penale depășește perioada de 60 de zile.

Protocolul urmează să intre în vigoare la 15 februarie 2024.

Puteți consulta pe pagina UNBR conținutul integral al PROTOCOLULUI privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.


Galerie foto: