UNBR Informează: Amendamentul la Legea Concurenței care vizează păstrarea secretului profesional al avocaților a fost votat de Senat

UNBR Informează: Amendamentul la Legea Concurenței care vizează păstrarea secretului profesional al avocaților a fost votat de Senat

02 februarie 2024

UNBR Informează: Amendamentul la Legea Concurenței care vizează păstrarea secretului profesional al avocaților a fost votat de Senat

● Poziția UNBR față de proiectul de act normativ se regăsește în textul adoptat

Proiectul legislativ privind aprobarea OUG 108/2023 de modificare și completare a Legii Concurenței 21/1996 a fost adoptat joi – 1 februarie 2024 – de Senat cu propunerea avocatului Daniel Fenechiu, vicepreședinte UNBR, de eliminare a textului care vulnerabiliza secretul profesional și obligația de confidențialitate specifice activității avocaților.

Membrii Senatului s-au pronunțat cu 69 de voturi pentru și 9 abțineri în favoarea retragerii articolului care prevedea că:

● Atunci când în cursul unei inspecții, inspectorul consideră că întreprinderea nu și-a justificat, în fapt și în drept, cererea ca documentul în cauză să fie protejat de secretul profesional, a invocat doar motive care, în conformitate cu instituțiile europene în materie, nu pot justifica o astfel de protecție sau se bazează pe afirmații factuale care sunt în mod vădit eronate, inspectorii de concurență au dreptul să citească imediat conținutul comunicării cu avocatul sau copie după aceasta.

Propunerea senatorului Daniel Fenechiu valorifică poziția UNBR, exprimată încă de la începutul dezbaterilor publice asupra proiectului de lege, sub aspectul compatibilizării regulilor specifice secretului profesional și a obligației de confidențialitate cu regulile aplicabile în procedurile administrative și judiciare ce pot derulate de Consiliul Concurenței.

Analiza UNBR a făcut obiectul unui memoriu transmis în 2022 autorităților publice în care au fost argumentate punctual aspectele din proiectul legislativ care vulnerabilizează profesia și în care s-a afirmat că sunt inacceptabile derogările de la secretul profesional, în sensul în care ceea ce ar trebui să intereseze într-o investigație a inspectorilor de concurență nu este conținutul unei comunicări dintre avocat și client impuse din „rațiuni de apărare” în cauză, ci actele și faptele proprii și concrete, pe piața concurențială, ale entității vizate de anchetă.

Potrivit expunerii de motive, Proiectul de act normativ are ca obiect transpunerea în legislația internă a Directivei (UE) 1/2019 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne.