UNBR informează barourile membre cu privire la discuțiile purtate cu reprezentații Ministerului Justiției privind completarea Protocolului tripartit din 14 februarie 2019

UNBR informează barourile membre cu privire la discuțiile purtate cu reprezentații Ministerului Justiției privind completarea Protocolului tripartit din 14 februarie 2019

24 martie 2022

Prin adresa nr. 218-ORG-2021 din data de 24.03.2022, UNBR informează barourile membre cu privire la faptul că:

– discuțiile cu reprezentații Ministerului Justiției privind completarea Protocolului tripartit din 14 februarie 2019 referitor la onorariile pentru prestațiile avocațiale din oficiu urmează să se concretizeze în perioada următoare.

– în urma discuțiilor anterioare dintre părți, în anul 2020, s-au punctat mai multe aspecte care sunt cuprinse în minuta ședințelor de lucru. După schimbarea conducerii Ministerului Justiției, dialogul a fost reluat plecând de la această Minută (recomunicată Ministerului Justiției prin adresa UNBR nr. 218-ORG-2021/13.12.2021, adusă la cunoștință barourilor în 16.02.2022) care solicita expres majorarea cuantumului onorariilor, ținând cont de evoluția procesului de devalorizare și de rata inflației înregistrate de la data încheierii Protocolului în vigoare (14.02.2019) până la zi.

S-a solicitat barourilor membre transmiterea observațiilor și propunerilor către UNBR

Având în vedere modificările efectuate prin minută și propunerile formulate de către barouri, s-a întocmit un Proiect de protocol care va fi discutat la proxima ședință de lucru dintre reprezentanții Ministerului Justiției, ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai UNBR

Principalele solicitări ale UNBR privesc următoarele:

a. majorarea onorariilor pentru asistența judiciară acordată;

b. clarificarea prevederilor privind remunerația curatorului special;

c. completarea Protocolului cu alte tipologii de prestații avocațiale în materie civilă rămase în afara acestuia (cererile privind legăturile personale cu minorul, cererile de divorț, când se solicită și exercitarea autorității părintești privind copii minori, excepție de neconstituționalitate, recunoaștere hotărâre străină, plângere contravențională, conflict de competență, îndreptare eroare materială, strămutare etc);

d) completarea Protocolului cu alte tipologii de prestații avocațiale în materie penală rămase în afara acestuia (asistența judiciară în cazul redeschiderii urmăririi penală; asistența judiciară în cazul liberării condiționate; asistența judiciară în cazul unui proces pentru intervenirea unei legi penale noi mai favorabile; asistența judiciară în cazul conflictului de competență; asistența judiciară în cazul îndreptării erorii materiale; asistența judiciară în cazul confirmării renunțării la urmărirea penala; asistența judiciară în cazul strămutării; asistența judiciară în cazul altor modificări ale pedepsei; asistarea martorului în cursul urmăririi penale etc)

e. introducerea unor prevederi pentru acoperirea unor eventuale alte situații nereglementate;

f. prevederea unui onorariu distinct pentru fiecare justițiabil în parte;

g. reglementarea distinctă a procedurii de cameră preliminară;

h. reglementarea situației reunirii dosarelor în faza de judecată;

i. reglementarea situației declinării cauzei de la un organ judiciar la altul aflat pe raza altui județ;

j. suportarea cheltuielilor auxiliare efectuate de către avocați în vederea exercitării mandatului acordat în calitate de avocat din oficiu sau curator din fondurile Ministerului Justiției;

k. posibilitatea majorării onorariile de către organele judiciare, ținându-se cont de complexitatea cauzei, tipul și particularitățile cauzei, durata procesului, numărul actelor de urmărire penală, numărul termenelor de judecată, actele efectuate etc;

l. stabilirea clară a autorităților spre care se înaintează referatele, în vederea efectuării plății în faza urmăririi penale.