UNBR informează: întâlnirea dintre reprezentanții CSM și reprezentanții UNBR

UNBR informează: întâlnirea dintre reprezentanții CSM și reprezentanții UNBR

02 noiembrie 2023

Joi, 2 Noiembrie 2023 a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători și membrii aleși reprezentanți ai societății civile și, respectiv, reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România, ca urmare a adresei comunicate de UNBR privind campania O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există.

Întâlnirea a fost organizată în vederea inițierii unui dialog de către Consiliul Superior al Magistraturii, care să asigure buna colaborare între instanțele judecătorești și corpul profesional al avocaților, în vederea realizării unui act de justiție de calitate.

Au fost discutate punctual aspectele semnalate de către UNBR referitoare la reducea onorariilor avocaților din oficiu sau a cheltuielilor de judecată aferente onorariilor avocaților aleși, nestabilirea unor intervale orare de judecare a cauzelor, necesitatea verificării puterii de reprezentare a avocatului pentru a se evita situațiile în care profesia este practicată fără drept, identificarea în continuare a unor soluții pentru acoperirea deficitului de personal în instanțe, precum și posibile consecințe negative privind prelungirea duratei procedurilor de judecată. Reprezentanții UNBR au mai sesizat și problema menținerii delegației avocațiale a avocatului din oficiu după momentul prezentării avocatului ales în procesele penale, precum și aceea a analizei efectelor hotărârii privind normarea volumului de muncă al judecătorilor.

O primă soluție comună, însușită bilateral, este reprezentată de necesitatea derulării unor întâlniri, în special în plan local, între reprezentanții instanțelor și cei ai barourilor, în cadrul cărora să se discute, cu o frecvență eficientă, consecințele generate de aspectele semnalate de corpul avocaților, precum și continuarea dialogului interinstituțional la nivel central prin persoane desemnate de UNBR care să gestioneze punctual aspectele învederate.

S-a subliniat necesitatea analizării în continuare a chestiunilor concrete ce ar putea conduce la adoptarea unor soluții în viitor, cu respectarea independenței judecătorului, pentru identificarea unor soluții viabile și funcționale, inclusiv din perspectiva necesității formulării unor propuneri de modificare legislativă.

Participanții la întâlnire au declarat cooperarea interinstituțională drept esențială pentru eficientizarea și asigurarea unui înalt nivel de independență și transparență a sistemului judiciar, aceasta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție, în limitele ce le sunt conferite de Constituție și de celelalte acte normative.

Din delegația Uniunii Naționale a Barourilor din România condusă de domnul avocat Traian C. Briciu, Președintele UNBR, au făcut parte Vicepreședinții UNBR, domnul avocat Ion Dragne, domnul avocat Sergiu I. Stănilă și domnul avocat Liviu Mihai.