UNBR Informează: Măsuri adoptate de membrii Comisiei Permanente și ai Consiliului UNBR în ședințele din 28 – 30 martie 2024

UNBR Informează: Măsuri adoptate de membrii Comisiei Permanente și ai Consiliului UNBR în ședințele din 28 – 30 martie 2024

03 aprilie 2024

UNBR Informează: Măsuri adoptate de membrii Comisiei Permanente și ai Consiliului UNBR în ședințele din 28 – 30 martie 2024

1. Măsuri privind organizarea Congresului Avocaților 2024
Locul de desfășurare a Congresului: Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, București (14-15 iunie 2024);
Tema principală a Congresului este Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat și pune în dezbatere necesitatea adaptării legislației profesionale la noile realități. De asemenea, s-a decis organizarea celei de-a patra ediții a Concursului destinat tinerilor avocați Premiile Naumescu. Cele mai bune lucrări, indiferent de numărul lor, vor fi publicate în Revista Avocatul, ediția destinată Congresului Avocaților din 14-15 iunie 2024;
Realizarea tuturor materialelor de Congres – Raport de activitate al UNBR, Revista Avocatul, Broșuri – exclusiv în format electronic;

2. Examenul de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024
Stabilirea componenței Comisiei naționale a examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024 și mandatarea Președintele Comisiei naționale de examen să decidă componența sub-comisiilor de examen, conform prevederilor Regulamentului – cadru de examen;
Definitivarea listei candidaților la examen;

3. Discuții privind modificarea/completarea Regulamentului de examen pentru sesiunile viitoare

4. Prezentarea rapoartelor privind activitatea grupurilor/departamentelor de lucru ale Consiliului UNBR
Analizarea raportului GL5 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine) – privind cazurile referitoare la practicarea avocaturii ilegale – atât cele soluționate până în prezent, cât și cele pendinte. S-a aprobat proiectul de modificare/completare a Metodologiei cu privire la combaterea exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat de către persoane fizice și entități juridice;
Analizarea raportului GL 6 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat). S-a decis extinderea platformei cautavocat.ro cu alte funcționalități, precum o mesagerie pentru ca avocații să poată comunica între ei (de exmplu, în cazul în care doresc o substituire în altă localitate);
Analizarea raportului GL 7 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității) privind evoluțiile legislative din domeniul combaterii spălării banilor care pot afecta profesia, precum și stadiul altor proiecte legislative cu impact asupra avocaturii;

5. Analizarea execuției bugetare 2023 a UNBR. Proiectul de buget 2024 al UNBR (prezentare si aprobare). Datele financiare privind INPPA. Stabilirea actualizarii anuale cu rata inflației a contribuției barourilor la formarea bugetului UNBR;

6. Prezentarea demersurilor întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;

7. Prezentarea proiectelor cu impact economic – prezentate de către Coordonatorul Departamentului privind dezvoltarea economică a UNBR (DL1) și de către Președintele CAA;

8. Aprobarea Planului de acțiuni al DCAJ având ca având ca obiect aplicarea noului Protocol tripartit MJ/MP/UNBR. Se vor organiza întâlniri de lucru (în orașele reședință a Curților de Apel) între reprezentanții barourilor, coordonatorii SAJ și reprezentanți ai instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea, cu participarea avocaților interesați.

9. Modificarea/completarea Statutului profesiei de avocat:
Eliminarea interdicției privind grefierii și personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale din cuprinsul art. 39 alin. (3), ca urmare a anulării prin sentința civilă nr. 145/23.03.2023 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în dosar nr. 68/59/2023, definitivă;
Completarea art. 296 alin. (3) în sensul că avocații pot acorda îndrumare profesională și avocaților stagiari înscrişi în circumscripția baroului în care și-au stabilit sediul secundar.

10. Analizarea Proiectului pentru o viitoare Convenție privind protecția profesiei de avocat emis de Consiliul Europei – Comitetul de Experți privind Protecția Avocatului.

11. Completarea componenței Consiliului UNBR cu dl. av. Sergiu-Marin Capisizu, în urma suspendării din calitatea de avocat pentru motiv de incompatibilitate a dlui. av. Teodor-Victor Alistar.

Mai multe amănunte veți regăsi în minutele ședințelor, care vor fi publicate în perioada următoare.