UNBR se opune propunerilor care vizează secretul profesional din proiectul de modificare și completare a legii 129/2019

UNBR se opune propunerilor care vizează secretul profesional din proiectul de modificare și completare a legii 129/2019

20 iunie 2024

UNBR se opune propunerilor care vizează secretul profesional din proiectul de modificare și completare a legii 129/2019

● O.N.P.C.S.B. propune ca secretul profesional să nu mai poată fi opus Oficiului
● UNBR va continua persuasiunea pentru secretul profesional în procedurile de avizare și adoptare de către Guvern și Parlament

Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis Oficiului național de prevenire și combatere a spălării banilor punctul de vedere cu privire la  proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul pus recent în dezbatere publică prevede, printre altele, modificarea art. 33, alin. (4) după cum urmează: ”(4) Secretul profesional şi secretul bancar la care sunt ținute persoanele prevăzute la art. 5, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, atât în ceea ce privește activitatea de analiză, dar și în ceea ce privește schimbul de informații la nivel internațional.”

De asemenea, se propune abrogarea art. 33, alin. (5), conform căruia avocații vor aduce la îndeplinire dispozițiile legii nr. 129/2019 cu respectarea dispozițiilor privind secretul profesional prevăzute de Legea nr. 51/1995.

Față de aceste aspecte, UNBR a arătat că propunerile de abrogare a art. 33 alin. (5) și respectiv de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 aduc o gravă atingere secretului profesional al avocatului, care constituie un principiu fundamental al profesiei. Totodată,  contravin paragrafului (9) al Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, conform căruia membrii profesiilor independente ar trebui scutiți de la orice obligație de raportare a informațiilor obținute fie înainte de o procedură judiciară, în timpul acesteia sau după aceasta, fie în cursul evaluării situației juridice a unui client.

Aceste probleme au fost analizate de UNBR încă din luna martie 2024, în ședințele de Comisie permanentă și de Consiliu. UNBR va urmări proiectul la fiecare pas și va continua dialogul cu factorii de decizie. După finalizarea dezbaterii publice, proiectul va urma procedurile de avizare și adoptare de către Guvern, la finalul cărora va fi trimis la Parlament pentru a fi supus dezbaterilor în cele două camere ale legislativului.