UNBR solicita accesul necondiționat al avocaților în sediul Monitorului Oficial

UNBR solicita accesul necondiționat al avocaților în sediul Monitorului Oficial

05 noiembrie 2021

Nr. 344-AUT-2021
05.11.2021

Către Monitorul Oficial

În atenția domnilor directori Liviu Moraru, Violeta Basulescu și Gheorghe Toma

E-mail petiții: [email protected]

Stimați membri ai conducerii,

Uniunea Națională a Barourilor din România denunță practica nelegală a condiționării accesului avocaților la sediul Monitorului Oficial de prezentarea certificatului verde și vă transmite rugămintea de a lua toate măsurile necesare pentru a remedia această problemă.  Solicitarea UNBR vine ca urmare a mai multor plângeri ale avocaților care ne-au semnalat că le-a fost îngrădit accesul în sediul clădirii.

Precizăm că Hotărârea de Guvern 1130  privind noile restricții anti-covid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1013/22.X.2021, menționează explicit faptul că avocații sunt exceptați de la restricțiile privind accesul în instituții întrucât este fundamental ca aceștia să-și poată îndeplini la timp și în mod corespunzător obligațiile profesionale și să poată asigura continuitatea actului de justiție.

UNBR vă adresează rugămintea de a transmite informațiile corespunzătoare personalului din subordine care asigură aplicarea și respectarea regulilor privind accesul în instituție și să luați măsurile necesare pentru ca accesul avocaților să fie permis în mod necondiționat, fără obstrucționarea exercitării activităților specifice profesiei.

Vă mulțumim!

Cu deosebită considerație,

Președintele UNBR

Av. dr. Traian Briciu


Descarca adresa fișier PDF