UNBR solicită amânarea aplicării prevederilor e-factura în ce privește plățile pentru prestațiile avocațiale din sfera asistenței judiciare, cel puțin până la data de 01 ianuarie 2025

UNBR solicită amânarea aplicării prevederilor e-factura în ce privește plățile pentru prestațiile avocațiale din sfera asistenței judiciare, cel puțin până la data de 01 ianuarie 2025

21 iunie 2024

Nr. 154-AUT-2024
Data: 21.06.2024

 

Către:

Guvernul României
Domnului Prim-Ministru Ion-Marcel CIOLACU

Ministerului Finanțelor
Domnului Ministru Marcel-Ioan BOLOS

Stimate Domnule Prim-Ministru,
Stimate Domnule Ministru,

 

În completarea adresei noastre nr. 154-AUT-2024/16.05.2024 și în contextul punerii în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor a Proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și pentru alte măsuri fiscale, Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) vă solicită să includeți expres în sfera de aplicare a Ordonanței amânarea aplicării prevederilor e-factura în ce privește plățile pentru prestațiile avocațiale din sfera asistenței judiciare (asistența obligatorie în cauzele penale, asistența judiciară și extrajudiciară gratuită în cauzele non-penale, curatela)  – sume achitate de Ministerul Justiției și de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în baza PROTOCOLULUI privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală semnat între Ministerul Justiției, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România, înregistrat sub nr. 2/4880/08.02.2024, 226/C/08.02.2024 și 8-DCAJ-08.02.2024, cel puțin până la data de 01 ianuarie 2025.

Facem precizarea că acestea au un regim aparte față de celelalte prestații avocațiale, având un rol preponderent social, cu impact major asupra justiției penale a statului (a se vedea reglementările din Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Legea nr. 51/1995 republicată și modificată privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, O.U.G. nr. 51/1008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă). Regimul lor fiscal nu este clar în contextul noilor prevederi privind e-factura, astfel că U.N.B.R. a solicitat Agenției Naționale de Administrație Fiscală (A.N.A.F.) clarificarea situației din acest punct de vedere, dar, până în prezent, nu s-a reușit comunicarea unei opinii avizate cu acest obiect.

Avocații care asigură îndeplinirea acestui serviciu au solicitat la U.N.B.R., amânarea aplicării sistemului e-factura, cel puțin până la clarificarea situației aplicării sau nu a acesteia la prestațiile avocațiale din oficiu și vă rugăm să aveți în vedere luarea unei decizii în acest sens.

Cu deosebită considerație,

Președintele   U.N.B.R.

av. Traian-Cornel BRICIU