Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

20 octombrie 2020

Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

Programul “Human Rights Education for Legal Professionals in the European Union II” sau “HELP in the EU II”, derulat între 2019 şi 2022, este un proiect finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Consiliul Europei, folosind metodologia HELP pentru formarea judecătorilor, procurorilor si avocaţilor în domeniul drepturilor omului. Pentru mai multe detalii privind proiectul, poate fi accesat următorul link:  https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) reprezintă o parte importantă din practica de fiecare zi a juriştilor. Pentru a o aplica în mod corespunzător, actorii naţionali trebuie să aibă un nivel minim de cunoştinţe în materia CEDO şi în legătură cu modul în care aceasta este interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Cursul care urmează să fie lansat, Introducere în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi al Curţii Europene a Drepturilor Omului, este propus în versiunea sa revizuită în martie 2020, incluzând un modul inedit, care descrie punerea în executare a hotărârilor CtEDO şi a înţelegerilor amiabile între părţi intervenite pe parcursul procedurii la Curte. Temele care fac obiectul cursului sunt dezvoltate în mod practic, cu ajutorul prezentărilor, al ecranelor interactive şi al testelor de evaluare a cunoştinţelor.

Lansarea naţională a cursului va avea loc on-line în data de 10 noiembrie 2020. Toate activităţile aferente cursului se vor desfăşura on-line în limba română, sub coordonarea a doi tutori naţionali, timp de aproximativ 6 săptămâni. Grupul de cursanţi va cuprinde 30 de avocaţi, a căror prezenţă la seminarul on-line de lansare este obligatorie. La absolvirea cursului, participanţilor le vor fi remise certificate din partea programului HELP al Consiliului Europei. Cursul a fost inclus în programul de pregătire continuă a avocaţilor, aprobat de organele de conducere a profesiei, Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor urmând să le elibereze participanţilor care au urmat cu succes cursul un atestat în acest sens.

Avocaţii care doresc să urmeze acest curs sunt invitaţi să se înscrie  prin trimiterea unei succinte scrisori de intenţie pe adresa de e-mail următoare: [email protected] (termen: 3 noiembrie 2020 sau la atingerea numărului maxim de 30 de participanţi, selectaţi în ordinea înscrierilor), precizând adresa de e-mail şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.


Descarcă fișier DOCX / PDF