Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

14 iunie 2021

Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

Tema cursului este “Etica profesională pentru judecători, procurori și avocați”.

Programul “Human Rights Education for Legal Professionals in the European Union II” sau “HELP in the EU II”, derulat între 2019 şi 2022, este un proiect finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Consiliul Europei, folosind metodologia HELP pentru formarea judecătorilor, procurorilor si avocaţilor în domeniul drepturilor omului. Pentru mai multe detalii privind proiectul, poate fi accesat următorul link:  https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu.

Statul de drept reprezintă astăzi o preocupare în societățile multor state europene. De aceea, în ultimii ani  s-au depus eforturi concertate la nivel european pentru a preveni degradarea statului de drept prin măsuri destinate bunei funcționări a sistemelor judiciare naționale, în condițiile în care judecătorii, procurorii și avocații ocupă un loc esențial și sensibil în societate. Modul în care aceste categorii profesionale interacționează, respectiv cel în care membrii lor se comportă au un impact direct asupra încrederii publice și asupra administrării justiției. Diverse standarde internaționale oferă orientări privind conduita etică și principiile fundamentale ale acestor profesii. Valori profesionale precum independența, imparțialitatea și integritatea stau la baza statului de drept, garantând, între altele, protecția drepturilor omului.

Cursul online HELP acoperă în mod interactiv conceptele și principiile-cheie, cadrul internațional și european (CoE și UE), precum și jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în această materie. Cursul a fost elaborat în perioada 2020-2021 în cadrul Programului „HELP in the EU II”, în cooperare cu departamentele relevante ale Comisiei de la Veneția, Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), ale Consiliilor Consultative ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni (CCJE și CCPE), respectiv ale Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului. Au fost, de asemenea, implicați reprezentanți ai Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) și ai Consiliului Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE). Cursul este format din 2 module generale, dintre care unul introductiv și unul vizând cadrul internațional și european, precum și din 3 module specifice pentru judecători, procurori și, respectiv, avocați.

Lansarea naţională a cursului va avea loc în format hibrid în data de 3 septembrie 2021. Toate activităţile aferente cursului se vor desfăşura on-line în limba română, sub coordonarea unui tutore naţional, timp de 6 săptămâni (aproximativ 2 ore de activitate pe săptămână). Grupul de cursanţi va cuprinde 25 de avocaţi, a căror prezenţă la seminarul de lansare în format hibrid este obligatorie. La absolvirea cursului, participanţilor le vor fi remise certificate din partea programului HELP al Consiliului Europei. Cursul a fost inclus în programul de pregătire continuă a avocaţilor, aprobat de organele de conducere a profesiei, Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor urmând să le elibereze participanţilor care au urmat cu succes cursul un atestat în acest sens.

Avocaţii interesați sunt invitaţi să se înscrie prin trimiterea unei succinte scrisori de intenţie pe adresa de e-mail următoare: [email protected] (termen: 15 iulie 2021 sau la atingerea numărului maxim de 25 de participanţi, selectaţi în ordinea înscrierilor), precizând adresa de e-mail şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.