UPDATE proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților a votat cu majoritate raportul de admitere al Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților – PLx 182/2023

UPDATE proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților a votat cu majoritate raportul de admitere al Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților – PLx 182/2023

14 iunie 2023

UPDATE proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților a votat cu majoritate raportul de admitere al Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților – PLx 182/2023

În 13 iunie, membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camerei Deputaților au votat raportul de admitere al proiectului de lege care vizează sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților:

Articol unic.– Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.342 din 5 mai 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 37, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.37.- (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, asiguraților care au realizat stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat.
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă prin diminuarea acestuia cu un procent de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.”

2. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:

,,(5) Prin sintagma ,,luni de anticipare” se înțelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate și data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi.”

3. La articolul 38, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.38.- (1) La data îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării aplicate și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare și, la cererea avocatului, a perioadelor asimilate.
(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin.(1), se face din oficiu.”

4. La articolul 38, alineatele (3) și (4) se abrogă.

În 31 mai 2023, proiectul a fost dezbătut în Comisia Juridică din Camera Deputaților, cu rol de co-raportor alături de Comisia de Muncă și Protecție Socială. La dezbateri au participat pentru susținerea proiectului:
• Doamna Ileana Ciutan – director executiv al Casei de Asigurări a Avocaților;
• Doamna avocat Alina-Ștefania Gorghiu – senator, vicepreședinte, cu atribuții de președinte al Senatului;
• Domnul avocat Cătălin-Daniel Fenechiu – senator, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări;
• Domnul avocat Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș – senator, președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Integral AICI