Vă informăm cu privire la Portalul Unalex – Informaţii multilingve pentru interpretarea uniformă a instrumentelor de cooperare judiciară în materie de drept civil, Proiect cofinanţat de Programul juridic al Uniunii Europene și posibilitatea de accesare a acestuia.

Vă informăm cu privire la Portalul Unalex – Informaţii multilingve pentru interpretarea uniformă a instrumentelor de cooperare judiciară în materie de drept civil, Proiect cofinanţat de Programul juridic al Uniunii Europene și posibilitatea de accesare a acestuia.

17 decembrie 2017

unalex

Informaţii multilingve pentru interpretarea uniformă a instrumentelor de cooperare judiciară în materie de drept civil

Proiect iniţiat de Universitatea din Insbruck, IPR Verlag GmbH, Universităţile din Genoa, Praga, Valencia, Zagreb, Şcoala postuniversitară de drept din Riga

Proiect cofinanţat de Programul juridic al Uniunii Europene

IPR Verlag GmbH

Munchen, 29 noiembrie 2017

unalex. Portalul pentru Dreptul Internaționalwww.unalex.euunalex este un sistem de informații juridice multilingve cu privire la dreptul privat european şi dreptul civil european. unalex oferă cititorilor din întreaga lume un acces unificat (global) la jurisprudența europeană.

Portalul unalex este un sistem internațional de informații la nivel european, finanțat de Comisia Europeană, care implementează în mod consecvent ideea unui spațiu european real de justiție – un spațiu juridic unic european. În acest scop, unalex lucrează împreună cu o rețea extinsă de universități europene și corespondenți europeni din fiecare țară.

În plus față de jurisprudența Curții Europene de Justiție, colecția unalex conține mai mult de 8.000 de decizii ale Curților din statele membre UE, cărora le sunt alocate linii directoare și cuvinte cheie. Compendiul unalex oferă explicații și comentarii structurate cu privire la aplicarea regulamentelor europene prin furnizarea unei prezentări sistematice a legislației la care se face referire în fiecare speță. A se vedea un exemplu de compendiu de texte în ediția anexată a revistei noastre juridice EuLF.

Programul unalex este util pentru avocații și notarii din toate statele membre UE care vor putea să utilizeze programul în alte limbi decât limba engleza. Buletinul nostru informativ oferă informații despre deciziile noi incluse şi alte modificări recente.


Citește mai mult aici: DOCX / PDF