Vizita delegației Korean Bar Association la Uniunea Barourilor din România

Vizita delegației Korean Bar Association la Uniunea Barourilor din România

24 mai 2024

Vizita delegației Korean Bar Association la Uniunea Barourilor din România

București, 23 mai 2024: Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), prin președintele Traian Briciu, alături de vicepreședintele Sergiu Stănilă și de membrii Comisiei Permenente Flavia Teodosiu și Dan Oancea au primit vizita delegației Uniunii Barourilor din Coreea │Korean Bar Association, reprezentată de Mr. Chun-Soo LEE – prim-vicepreședinte al Korean Bar Association responsabil cu departamentul Legislație și Mr. Hong-Joong KIM – vicepreședinte al Korean Bar Association responsabil cu departamentul Relații Internaționale.

Discuțiile au acoperit aspecte esențiale ale sistemelor de drept din cele două țări, inclusiv modalitățile de acces în avocatură, mecanismele de organizare și de acordare a ajutorului public judiciar și provocările actuale, precum impactul inteligenței artificiale asupra profesiei de avocat.

Cei doi vicepreședinți ai Korean Bar Association au menționat că sistemul coreean de acces în profesie este inspirat de modelul american, implicând finalizarea a trei ani de studii de drept, susținerea unui examen de admitere în barou, urmat de un program de pregătire de șase luni și, în final, înregistrarea în barou.

Întrebați despre oportunitățile și vulnerabilitățile în exercitarea profesiei de avocat în Coreea, aceștia au subliniat importanța ca țara lor să aibă cât mai curând o lege care să asigure protecția secretului profesional și a confidențialității avocat-client. De asemenea, s-a evidențiat faptul că avansul tehnologic, în special inteligența artificială, reprezintă o provocare actuală pentru profesia de avocat. Cu 14 barouri regionale sub coordonarea Korean Bar Association și aproximativ 33.000 de avocați în Coreea, schimburile de experiență și informații între cele două părți au fost considerate un prim pas valoros pentru colaborarea între UNBR și colegii coreeni în domenii precum consolidarea legislației, relațiile internaționale, apărarea profesiei de avocat și a drepturilor omului.