Ziua de Constanța: 4 octombrie, Ziua în care justiția nu există! Anunțul făcut de decanul Baroului Constanța

Ziua de Constanța: 4 octombrie, Ziua în care justiția nu există! Anunțul făcut de decanul Baroului Constanța

21 septembrie 2023

Ziua de Constanța: 4 octombrie, Ziua în care justiția nu există! Anunțul făcut de decanul Baroului Constanța

Ziua Fară Avocați a fost stabilită pentru 𝟰 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 și va fi dedicată comunicării problemelor cu care se confruntă avocatura și va fi dublată de întreruperea activității din partea avocaților din Baroul Constanța.

Anunțul a fost făcut de decanul Baroului Constanța, avocat Cătălin Filișan.

„UNBR și barourile declară că problemele actuale din justiție sunt chestiuni de interes public care necesită dialogul la aceeași masă al reprezentanților celor trei puteri în stat, precum și al partenerilor indispensabili ai justiției”, a mai spus decanul Baroului Constanța, avocat Cătălin Filișan.

Ziua Fară Avocați este o campanie de conștientizare a rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești inițiată prin hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România,  ca urmare a problemelor recurente semnalate de toate cele 42 de barouri din țară,  cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină avocații în desfășurarea activităților judiciare în plan local, cu privire la :
● nerespectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului judiciar (identificarea avocatului cu clientul, încălcarea confidențialității comunicărilor dintre avocați și clienți, limitarea abuzivă a pledoariei);
● organizarea activității instanțelor fără a se respecta repartizarea cauzelor pe intervale orare, întârzieri nerezonabile în procedura de regularizare a cererilor și în redactarea și comunicarea hotărârilor sau comunicarea acestora în timpul vacanței judecătorești, fără a se respecta dreptul la recuperarea capacității de muncă al avocatului;
● lipsa de respect manifestată de organele de urmărire penală în mod constant și frecvent, atât față de timpul și drepturile avocaților desemnați pentru asistență judiciară din oficiu, cât și față de timpul și drepturile avocatului ales; în foarte multe cazuri, amânarea sau chiar omiterea emiterii și comunicării referatelor de plată, precum și amendarea abuzivă a avocaților de către organele de urmărire penală;
● reorganizarea activităților de ședință judecătorească altfel decât programul stabilit inițial, fără informarea din timp a avocaților participanți la dosare;
● accesul îngreunat la arhive și la informațiile relevante ale dosarului electronic, care împiedică pregătirea în termen util a apărării;
● întârzierile sistematice la plata onorariilor avocaților pentru asistența din oficiu,
● cenzurarea abuzivă a onorariilor avocațiale până la sume derizorii, după criterii subiective și fără considerarea obligațiilor fiscale aferente veniturilor avocațiale;
● cenzurarea onorariilor din oficiu cu ignorarea Protocolului privind plata activităților de asistență juridică obligatorie;
● omisiunea instanțelor de a acorda onorariile aferente asistenței judiciare din oficiu, prin hotărârile judecătorești, cu respingerea solicitărilor de completare a dispozitivului și punerea cheltuielilor de judecată în sarcina avocatului solicitant;
● desemnarea curatorilor și a sarcinilor pe care le au de îndeplinit fără a se dispune corelativ achitarea unui onorariu sau lipsa desemnării și plății curatorilor citați în căile de atac ale hotărârilor judecătorești;
● atitudinea de lipsă de respect față de timpul de studiu și rolul avocatului în procesul penal și civil;
● tendințele de înăsprire a măsurilor fiscale, ce vizează profesiile liberale și care vor avea un impact economic deosebit de grav asupra pieței serviciilor, implicit asupra profesiei de avocat, cu efect direct asupra onorariilor percepute justițiabililor, îngreunând și mai mult liberul acces la actul de justiție, cuantumul nerezonabil al unor taxe de timbru, care este de natură a împiedica accesul la justiție al cetățenilor.

Integral AICI