Ziua Europeană a Avocaților la Baroul Brașov: Masă rotundă cu tema „Acces la justiţie. Acces la avocat înseamnă acces la drepturi.”

Ziua Europeană a Avocaților la Baroul Brașov: Masă rotundă cu tema „Acces la justiţie. Acces la avocat înseamnă acces la drepturi.”

09 decembrie 2016

Anual, la data de 10 decembrie, avocații din barourile și societățile de drept europene sărbătoresc Ziua Europeană a Avocaților.

În contextul evenimentelor dedicate acestei zile, Baroul Brașov organizează o masă rotundă cu tema „Acces la justiție. Acces la avocat înseamnă acces la drepturi.”

Dezbaterile vor avea loc vineri,  09 decembrie 2016,  între orele 11,30-14,00 în sala de festivități a Camerei de Comerț și Industrie Brașov.

Tematica abordată pe marginea subiectului central este următoarea:

  • ”Dreptul la apărare, între enunț și realitate” – av Cristina Gheorghe, vicepreședinte UNBR și decan al Baroului Brașov,
  • ”Accesul la avocat – garanție a asigurării concrete și efective în practica CEDO”. – av. dr. Dan Sergiu Oprea,
  • ”Recursul civil si redactarea obligatorie a acestuia de către avocat- decizia CCR in aceasta materie” – av. dr. Eduard Prediger,
  • ”Garantarea dreptului la apărare în procesul penal” – av. Tiberiu Termure – consilier Baroul Brașov,

Și-au anunțat participarea atât avocați, cât și magistrați de la instanțele brașovene.

Sub aspect tematic, evenimentele sunt coordonate la nivelul Consiliului Barourilor și Societăților de Drept Europene (CCBE) și sunt menite  să aducă  în dezbaterile publice aspecte legate de drepturi fundamentale și problemele care apar în privința garanțiilor oferite de state pentru realizarea efectivă a acestora.

Pentru ediția 2016 a Zilei Europene a Avocaților, CCBE a propus ca temă centrală „Accesul la justiție” întrucât, în ultima perioadă, aceasta a fost o temă aflată în centrul atenției din mai multe state, inclusiv România. ” Dat fiind că o singură voce europeană este preferată, vă sugerăm să se concentreze pe subpuncte, cum ar fi asistența juridică și accesul la un avocat”, arătă CCBE în comunicatul său către barourile europene.

Alte  aspecte care au determinat alegerea acestei teme la nivel european au fost atât adoptarea Directivei 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare împlinirea termenului de transpunere, la data de 27 noiembrie 2016, a  Directivei  2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate.