#ZiuaFaraAvocati Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) sprijină Uniunea Națională a Barourilor din România în efortul de a apăra importanța profesiei de avocat și protecția libertăților civile. Publicăm traducerea mesajului transmis autorităților române de către CCBE. Mesajul a fost transmis la 3 octombrie către Doamna jud. Corina Alina CORBU, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Domnul jud. Daniel GRADINARU, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Domnul procuror Alex Florin Florența, Procurorul general al României și Doamna Simona-Camelia Marcu, Directorul Institutului Național al Magistraturii

#ZiuaFaraAvocati Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) sprijină Uniunea Națională a Barourilor din România în efortul de a apăra importanța profesiei de avocat și protecția libertăților civile. Publicăm traducerea mesajului transmis autorităților române de către CCBE. Mesajul a fost transmis la 3 octombrie către Doamna jud. Corina Alina CORBU, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Domnul jud. Daniel GRADINARU, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Domnul procuror Alex Florin Florența, Procurorul general al României și Doamna Simona-Camelia Marcu, Directorul Institutului Național al Magistraturii

04 octombrie 2023

#ZiuaFaraAvocati

Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) sprijină Uniunea Națională a Barourilor din România în efortul de a apăra importanța profesiei de avocat și protecția libertăților civile. Publicăm traducerea mesajului transmis autorităților române de către CCBE. Mesajul a fost transmis la 3 octombrie către Doamna jud. Corina Alina CORBU, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Domnul jud. Daniel GRĂDINARU, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Domnul procuror Alex Florin Florența, Procurorul general al României și Doamna Simona-Camelia Marcu, Directorul Institutului Național al Magistraturii

Traducere în limba română:

CCBE sprijină Uniunea Națională a Barourilor din România în efortul de a apăra importanța profesiei de avocat și protecția libertăților civile

3 octombrie 2023


Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) sprijină Uniunea Națională a Barourilor din România în efortul de a apăra independența profesiei de avocat și protecția statului de drept.

CCBE subliniază că protecția avocaților în societate este o necesitate fundamentală pentru funcționarea unui sistem juridic just și echitabil. Avocații joacă un rol crucial în menținerea statului de drept, în asigurarea accesului la justiție și în apărarea drepturilor și libertăților indivizilor.

Avocații își susțin clienții, apărându-le drepturile și interesele, chiar și în cazurile în care acele interese pot fi nepopulare sau controversate. Această funcție esențială a avocaților este vitală pentru protecția drepturilor individuale și integritatea sistemului juridic. În consecință, societatea trebuie să se asigure că avocații își pot îndeplini sarcinile fără teamă de intimidare, hărțuire sau vătămare fizică.

În plus, profesia de avocat joacă un rol esențial în susținerea principiului egalității părților în fața justiției, în condițiile legii. Avocații ajută la reducerea distanțării dintre indivizi și sistemul juridic, asigurându-se că toată lumea, indiferent de antecedentele sau statutul economic, are acces la reprezentare juridică și la un proces echitabil. Protecția avocaților este, așadar, esențială în menținerea unei societăți în care justiția este accesibilă tuturor.

Necesitatea de a proteja avocații în societate și valorile profesiei de avocat – independența, confidențialitatea și autoreglementarea – protejează fundamentele justiției, drepturile omului și statul de drept.

Asigurând rolul avocaților, contribuim la menținerea unui sistem juridic echitabil și just, care servește interesele tuturor membrilor societății.– Descarcă versiunea în limba engleză AICI

– Descarcă traducerea în limba română AICI