Anunț privind rezultatele selecției candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, publicat la data de 19 aprilie 2021, în temeiul Memorandumului cu tema „Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene”

Anunț privind rezultatele selecției candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, publicat la data de 19 aprilie 2021, în temeiul Memorandumului cu tema „Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene”

21 mai 2021

ANUNȚ

În urma Anunțului referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, publicat la data de 19 aprilie 2021, în temeiul Memorandumului cu tema „Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene”, comunicăm faptul că întrunesc condițiile de participare la interviu următorii candidați:

Un candidat s-a retras din procedură în data de 20.05.2021.

Interviul va avea loc în perioada 8 – 9 iunie 2021, în sistem de videoconferință, programarea candidaților la interviu urmând a se realiza ulterior, utilizându-se drept criteriu ordinea alfabetică, cu excepția cazului intervenirii unei imposibilități obiective a unui/unor candidați de a respecta ordinea alfabetică, situație în care criteriul mai sus menționat va fi utilizat în mod flexibil.

Afișat azi, 21.05.2021


Descarcă Anunț fișier DOCX / PDF