Baroul Botoșani – PROTEST începand cu data de 12.02.2019, conform Hotararii Consiliului Baroului nr.3/11.02.2019, în legătură cu modalitatea de desfășurare a serviciilor de asistență juridică în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar

Baroul Botoșani – PROTEST începand cu data de 12.02.2019, conform Hotararii Consiliului Baroului nr.3/11.02.2019, în legătură cu modalitatea de desfășurare a serviciilor de asistență juridică în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar

11 februarie 2019

Conform Hotărârii Consiliului Baroului Botoșani nr.3/11.02.2019, Baroul Botoșani aduce la cunoștința tuturor celor interesați că, începând cu data de 12.02.2019, declanșează un

PROTEST

în legătură cu modalitatea de desfășurare a serviciilor de asistenta juridica în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență juridică privind accesul internațional  la justiție în materie civilă și cooperarea juridică internaționala în materie penală.

Se impune rezolvarea cu maximă celeritate a următoarelor disfuncționalități întâlnite:

1. Majorarea onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea serviciilor mai sus enumerate.
2. Reglementarea prin Protocol a onorariilor /remunerațiilor cuvenite curatorilor speciali.
3. Eliminarea practicii judecătorilor ori procurorilor de cenzurare a acestor onorarii.

Calendarul PROTESTULUI este următorul :

1. În perioada 12.02.2019-24.02.2019, avocații din Baroul Botoșani se vor prezenta în cauzele respective, purtând o banderola albă pe braț;
2. În perioada 25.02.2019-10.03.2019, Serviciul de asistență judiciară al Baroului Botoșani asigură asistența judiciară exclusiv în cauzele penale din oficiu în care se discută măsurile preventive;
3. Începând cu data de 11.03.2019, pe termen nelimitat până la identificarea soluțiilor la problemele sesizate, Baroul Botoșani nu va mai asigura asistența judiciară, la început câte 30 minute pe zi, timp de o săptămână, apoi pe termen nelimitat.

Vă aducem la cunoștință că această formă de protest este susținută de Uniunea Națională a Barourilor din România, conform Apelului adoptat după ședința Comisiei Permanente din data de 01.02.2019 și va fi comunicată tuturor organelor judiciare din județul Botoșani.

Acest demers vine în urma și în susținerea tuturor demersurilor efectuate până în prezent de Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR, pentru adoptarea unui nou Protocol care să reglementeze cuantumul onorariilor pentru activitățile mai sus enumerate, demersuri lipsite de orice rezultat.

Solicitările au în vedere

1. Avocatul este partener indispensabil al justiției, principiu reglementat de art. 38 alin. (1) din Legea nr.51/1995, republicată.
2. Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său, principiu reglementat la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată.
3. Pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii și volumului activității desfășurate, în limitele sumelor stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR și Ministerul Justiției, principiu reglementat de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată.
4. UNBR și barourile conlucrează cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești, precum și parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfășurării în bune condiții a activității de acordare a asistenței judiciare prevăzute de prezentul articol, principiu reglementat de art. 83 din Legea nr. 51/1995, republicată.
5. Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin Protocolul încheiat între UNBR , Ministerul Justiției și Ministerul Public, principiu reglementat de art. 84 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

CONSILIUL BAROULUI BOTOȘANI

prin Decan, av. Adina Sacu