CCR a motivat decizia privind accesul avocatului la informațiile clasificate

CCR a motivat decizia privind accesul avocatului la informațiile clasificate

22 februarie 2024

CCR a motivat decizia privind accesul avocatului la informațiile clasificate

Curtea Constituțională a României a publicat în 19 februarie 2024 motivarea Deciziei nr. 546 din 24 octombrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate argumentând că nu este îngrădit accesul avocatului la documentele clasificate folosite ca mijloace de probă într-un litigiu, ci că acesta este asigurat în condiţiile Legii nr. 182/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

● În acest sens, Legea nr. 182/2002 prevede, la art. 28 alin. (1), că accesul la  informaţiile secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, dispoziţii care se aplică, în mod corespunzător, potrivit art. 31 alin. (3) din aceeaşi lege, în domeniul informaţiilor secrete de serviciu.

● Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 prevede, la art. 33, că accesul la informaţii clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare a informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

În motivarea deciziei privitoare la excepția de neconstituționalite, CCR a invocat jurisprudența ultimilor ani în spețe similare și a argumentat că dacă ar da o soluție contrară acest lucru ar putea conduce la crearea unei breșe în sistemul naţional de protecţie a informaţiilor clasificate, respectiv a unei categorii profesionale care ar avea acces la astfel de informaţii în mod excedentar, peste nevoile ce rezultă din fiecare cauză penală în care avocaţii desfăşoară activităţi de asistenţă şi reprezentare.

 

Motivarea CCR a Deciziei nr. 546 din 24 octombrie 2023 (PDF)