COMUNICAT privind ședința din 04 octombrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

COMUNICAT privind ședința din 04 octombrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

04 octombrie 2019

  

COMUNICAT

  

Astăzi, 04 octombrie 2019, a avut loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) în București.

Au fost discutate ultimele măsuri organizatorice privind desfășurarea lucrărilor Congresului avocaților 2019 la data de 5 octombrie 2019, astfel cum a fost decis în luna iunie 2019, prin art. 2 din Hotărârea Congresului  Avocaților nr. 07 din 6-7 iunie 2019. S-a decis invitarea unui reprezentant al KPMG, firmă desemnată  de Consiliul UNBR, potrivit Hotărârii Congresului avocaților  nr. 04/20-21 aprilie 2018 să efectueze un audit la CAA, care va avea ca obiectiv general verificarea legalității modului în care au fost înregistrate și reflectate în contabilitatea CAA elementele de activ și pasiv, precum și modalitatea de gestionare a patrimoniului CAA, de la data preluării mandatului de către actualul Consiliu de administrație al CAA până la zi, precum și anterior preluării mandatului pentru o perioada de 3 ani.

S-a decis să se propună Consiliului UNBR organizarea unei ședințe speciale privind alegerile pentru Consiliul de administrație al CAA, după finalizarea lucrărilor Congresului avocaților, în data de 09 noiembrie 2019, anterior, în 08 noiembrie 2019, urmând să se desfășoare ședința Comisiei Permanente. Se va avea în vedere realizarea unui proiect privind Regulamentul de alegeri în cadrul Consiliului UNBR pentru desemnarea în această demnitate.

Au fost analizat și aprobat Raportul Președintelui Comisiei Naționale de Examen desemnat pentru examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2019, inclusiv aspectele de ordin financiar, astfel că raportul a fost înaintat către Consiliul UNBR cu propunerea de a se valida examenul, conform legii.

Comisia Permanentă a luat act de renunțarea domnului avocat Traian Briciu, Președinte UNBR, la demnitatea de Director al Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA) și a decis numirea domnului avocat consilier Dan Oancea în această calitate.

S-a analizat materialul „Propuneri de proiecte UNBR pentru mandatul 2019-2023”, care a fost adoptat în principiu, urmând ca membrii comisie Permanentă să facă propuneri de completări/observații etc, până la data ședinței următoare.

A fost prezentat proiectul de calendar al activității organelor centrale ale profesiei de avocat în 2020, urmând ca acesta să fie înfățișat Consiliului UNBR și să se facă propuneri până la ședința următoare.

Comisia Permanentă a luat act de faptul că au fost depuse mai multe cereri ale avocaților pentru apărarea reptației profesionale dintre care unele sunt susținute de Consiliile Carourilor unde este înscris avocatul (Arad, Dolj, Olt) și a decis că este nevoie de un Regulament privind soluționarea acestora. Până la adoptarea acestuia, s-a decis ca vicepreședinții UNBR cu atribuții în zona teritorială a baroului unde este înscris avocatul, împreună cu membrul Comisiei Permanente care asigură legătura cu baroul, potrivit Deciziei Comisiei Permanente nr. 01/21.06.2019 să analizeze fiecare caz în parte și să remită raport scris către UNBR.

A fost analizată activitatea Operatorului UNBR privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și s-a decis constituirea unei comisii de lucru cu privire la procedurile privind operațiunile financiar – contabile ce țin de activitatea RNPM a UNBR, fiind mandatat Președintele UNBR să remită o propunere în acest sens, ce va fi supusă votului prin mijloace electronice. De asemenea s-a analizat impactul intrării în vigoare Ordinului Ministrului Justiției nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, considerat ilegal și care va afecta iremediabil activitatea RNPM și a fost mandatat Directorul RNPM al UNBR să ia măsurile corespunzătoare.

Au fost soluționate un număr de 43 lucrări curente (soluțiile se comunică barourilor sau persoanelor interesate), din care un număr de 7 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate al avocaților.

Deciziile cu caracter public luate în cadrul Comisiei Permanente urmează să fie redactate și publicate pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Ședința a început la ora 09.00 și s-a încheiat la ora 14.30.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR


Download Comunicat DOCX / PDF