Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 08 din 31 august 2023 privind numirea Directorului INPPA, pentru un mandat de 4 ani

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 08 din 31 august 2023 privind numirea Directorului INPPA, pentru un mandat de 4 ani

11 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA Nr. 8/31.08.2023
privind privind numirea Directorului I.N.P.P.A.

 

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege) și art. 311 alin. (7) din Statutul profesiei de avocat, precum și prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și 13 alin. (1) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocatilor (în continuare INPPA), aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 236/11-12.03.2022,
Văzând Decizia Comisiei Permanente nr. 24/04 octombrie 2019,
Având în vedere dezbaterile din ședința Comisiei Permanente,
Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 31 august 2023,

D E C I D E :

Art. 1(1) Domnul av. dr. Dan Oancea se numește în calitate de Director al INPPA, pentru un mandat de 4 ani.
(2) Noul mandat începe la 05.10.2023, după expirarea mandatului Directorului INPPA numit conform Deciziei Comisiei Permanente nr. 24/04 octombrie 2019.

Art. 2 – Prezenta Decizie se comunică INPPA și membrilor Consiliului UNBR şi se dă publicității pe website-ul INPPA – www.inppa.ro şi pe website-ul UNBR – www.unbr.ro.

C O M I S I A      P E R M A N E N T Ă


Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF