Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 09 din 31 august 2023 privind actualizarea taxelor pentru activitatea de formare inițială la INPPA, ținând cont de indicele prețurilor de consum în perioada august 2012 – iunie 2023

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 09 din 31 august 2023 privind actualizarea taxelor pentru activitatea de formare inițială la INPPA, ținând cont de indicele prețurilor de consum în perioada august 2012 – iunie 2023

12 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA Nr. 9/31.08.2023
privind actualizarea taxelor pentru activitatea de formare inițială la INPPA,
ținând cont de indicele prețurilor de consum în perioada august 2012 – iunie 2023

 

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege) și art. 312 lit. a) din Statutul profesiei de avocat, precum și prevederile art. 14 lit. l) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în continuare INPPA), aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 236/11-12.03.2022,

Ținând cont de dezbaterile din ședința Comisiei Permanente din 08 decembrie 2022, care a decis actualizarea taxelor percepute de INPPA în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum,

Văzând evoluția indicelui prețurilor de consum în perioada august 2012 – iunie 2023, de 153,11%,

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 31 august 2023,

D E C I D E :

Art. 1 – Taxele pentru activitatea de formare inițială la INPPA se actualizează ținând cont de indicele prețurilor de consum în perioada august 2012 – iunie 2023 (153,11%), după cum urmează:
a) taxa pentru anul I – de la 500 lei, la 750 lei;
b) taxa pentru anul II – de la 700 lei, la 1050 lei.

Art. 2 – Prezenta Decizie se comunică INPPA, pentru punerea în aplicare și barourilor.

C O M I S I A      P E R M A N E N T Ă


Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF