Guvernul României răspunde pozitiv solicitării UNBR de a modifica definiția noțiunii de influență politică din Codul român al sustenabilității, prin eliminarea sintagmei „firme de avocatură”

Guvernul României răspunde pozitiv solicitării UNBR de a modifica definiția noțiunii de influență politică din Codul român al sustenabilității, prin eliminarea sintagmei „firme de avocatură”

27 decembrie 2023

Guvernul României răspunde pozitiv solicitării UNBR de a modifica definiția noțiunii de influență politică din Codul român al sustenabilității, prin eliminarea sintagmei „firme de avocatură”

 

În vederea soluționării solicitării UNBR, Guvernul României a răspuns că va actualiza definiția noțiunii de „influență politică” din HG 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității — Codul român al sustenabilității, prin eliminarea sintagmei „firme de avocatură”. 

Potrivit acestei reglementări, noțiunea „influența politică” include „atât legăturile financiare, cât şi personale dintre o organizație și politică, cum ar fi (…) firme de avocatură”. Entitățile cu peste 500 de salariați sunt obligate să raporteze ”contribuțiile semnificative legate de procedurile de adoptare de acte normative” către „firmele de avocatură” cu care colaborează. Orice alte entități pot raporta voluntar aceste aspecte.

Prin adresa UNBR, transmisă Guvernului la 27 noiembrie 2023, UNBR a arătat profesia de avocat nu poate fi inclusă în noțiunea de „influență politică”, iar obligația de raportare publică a legăturilor financiare și personale cu „firmele de avocatură” încalcă legislația în vigoare: Din prevederile legii nr. 51/1995 rezultă în mod clar că profesia de avocat nu reprezintă un vector al activităților politice, inclusiv pentru motivul – cu valoare de principiu – că profesia de avocat este independentă. Astfel, orice raportare de genul celei prevăzute de Codul român al sustenabilității încalcă prevederile legale și secretul profesional.

La 20 decembrie 2023, Guvernul României a comunicat o adresă către UNBR, prin care răspunde pozitiv solicitării de a exclude firmele de avocatură din noțiunea „influență politică”, prin adoptarea, la începutul anului 2024, a unei hotărâri de Guvern, care să modifice definiția acestei noțiuni din Glosarul Anexei la HG 1117/2023.