Hotărârea Consiliului UNBR nr. 06 din 01-02 septembrie 2023 privind constituirea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 06 din 01-02 septembrie 2023 privind constituirea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților

26 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA nr. 06
01-02 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 65 lit. s) Legea nr. 51/1995 din pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 108 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări ale avocaților, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 99/2023, precum și art. 49 din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 139/2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (CAA),

Ținând cont de Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea Consiliului de administrație al CAA și a membrilor supleanți, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28/31 octombrie 2019, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 29/09 noiembrie 2019,

Luând act de procesele – verbale ale Comisiei pentru numărarea voturilor pentru alegerea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților,

Consiliul UNBR, în ședința din 01-02 septembrie 2023,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se constituie Consiliul de Administrație al CAA, compus din următorii membrii:

Nr. – Nume prenume avocat – Filială CAA – Calitatea în care a fost desemnat (avocat în activitate/pensionar)
crt.
1. Silvana-Mihaela Racoviceanu București-Ilfov Avocat în activitate
2. Julia Zorkoczy București-Ilfov Avocat în activitate
3. Florin-Norocel Petroșel București-Ilfov Avocat pensionar
4. Mihăiță Bubatu Olt Avocat în activitate
5. Gabriel-Cornel Grigore Constanța Avocat în activitate
6. Claudiu-Ovidiu Drăgănoiu Ialomița Avocat în activitate
7. Sorin-Dumitru Rusu Suceava Avocat în activitate
8. Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș Maramureș Avocat în activitate
9. Stanca-Ioana Gidro Cluj Avocat pensionar

Art. 2 – Se desemnează în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al CAA următorii:

Nr. – Nume prenume avocat – Filială CAA – Calitatea în care a fost desemnat (avocat în activitate/pensionar)
crt.
1. Mihail Ciobanu – București-Ilfov Avocat în activitate supleant
2. Iosif Friedmann-Nicolescu – București-Ilfov Avocat pensionar supleant
3. Cristina-Reveica Gheorghe – Brașov – Avocat în activitate supleant
4. Gheorghe Grigore – Buzău – Avocat pensionar supleant

Art. 3. – (1) Durata mandatului de membru al Consiliul de Administrație al CAA este de patru ani.
(2) În caz de vacantare a mandatului unui membru al Consiliul de Administrație al CAA sunt aplicabile dispozițiile art. 49 alin. (3) și (4) din Statutului Casei de Asigurări a Avocaților.

Art. 4. – Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor și membrilor Consiliului UNBR.

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF