Hotărârea Consiliului UNBR nr. 14 din 01-02 septembrie 2023 prin care se aprobă modelul-tip de adeverință ce va fi emis de filialele CAA, prevăzut în anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 14 din 01-02 septembrie 2023 prin care se aprobă modelul-tip de adeverință ce va fi emis de filialele CAA, prevăzut în anexă

26 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA nr. 14
01-02 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 65 lit. s) Legea nr. 51/1995 din pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere discuțiile din ședința Comisiei Permanente din 13.07.2023 și dezbaterile din ședința Consiliului UNBR,

Luând în considerare informarea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) referitor la situația din unele filiale, care au fost solicitate de Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) să remită situația veniturilor obținute de avocații care au beneficiat de măsurile de sprijin în perioada Pandemiei Covid acordate în temeiul OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 132/2020,

Ținând cont de necesitatea transmiterii unui răspuns unitar de către filialele CAA,

Consiliul UNBR, în ședința din 01-02 septembrie 2023,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se aprobă modelul-tip de adeverință ce va fi emis de filialele CAA, așa cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor, membrilor Consiliului UNBR și CAA, care va asigura va comunicarea hotărârii către filiale CAA.

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea + Anexa fișier DOCX / PDF