Hotărârea Consiliului UNBR nr. 15 din 01-02 septembrie 2023 privind organizarea de către UNBR și Barouri a campaniei „O zi fără avocați – ziua în care statul de drept nu există”, dedicată comunicării problemelor avocaturii și conștientizării rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 15 din 01-02 septembrie 2023 privind organizarea de către UNBR și Barouri a campaniei „O zi fără avocați – ziua în care statul de drept nu există”, dedicată comunicării problemelor avocaturii și conștientizării rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești

26 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

 
 

HOTĂRÂREA nr. 15
01-02 septembrie 2023

 
 
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 01-02.09.2023,

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege);

Ținând cont de faptul că, în ședința Comisiei Permanente convocată în regim de urgență la 24 iulie 2023, s-a stabilit exprimarea unei poziții unitare a corpului profesional al avocaților cu privire la  problemele din sistemul judiciar din perspectiva avocaților și a justițiabililor;

Luând în considerare faptul că, în urma consultării barourilor, s-a constatat o identitate a preocupărilor avocaților în ceea ce privește desfășurarea activității profesionale, indiferent că vorbim despre accesul la informațiile relevante ale dosarului într-un termen util pentru pregătirea apărării, respectarea dreptului la secretul comunicărilor dintre avocați și clienți, respectarea libertății de exprimare a avocaților, respectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului, plata contraprestației serviciul avocațial fără cenzurări abuzive din partea instanței;

Văzând dezbaterile din ședința Consiliului UNBR și materialul centralizator aprobat de Comisia Permanentă cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină avocații în desfășurarea activității pe plan local și cu privire la problemele din justiție din perspectiva avocaților și justițiabililor;

D E C I D E :

Art. 1. Se validează activitatea Comisiei Permanente desfășurată până la momentul deciziei în ce privește aspectele menționate în Preambul.

Art. 2. – (1) UNBR și Barourile vor organiza campania „O zi fără avocați – ziua în care statul de drept nu există”, dedicată comunicării problemelor avocaturii și conștientizării rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești.
(2) Campania va debuta cu o zi de întrerupere a activității avocațiale în totalitatea formelor sale și pe întreg teritoriul țării, cu excepția cauzelor urgente privind anumite măsuri preventive sau asiguratorii și orice alte cauze cu caracter de urgență, de natură a pune în pericol drepturi și libertăți fundamentale.
(3) Se mandatează Comisia Permanentă să decidă cu privire la ziua debutului campaniei și la celelalte aspecte organizatorice: afiș, logo, plan/ghid de comunicare, alte materiale dedicate campaniei, excepțiile privind cauzele urgente, costurile implicate etc.

Art. 3. – Prezenta Decizie se publică pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro) și se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor.

C O N S I L I U L    U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF