Hotărârea Consiliului UNBR nr. 241 din 11-12 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 241 din 11-12 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice

23 martie 2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA NR. 241/11-12 MARTIE 2022
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice

În temeiul art. 47 și 65 lit. ș) din Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 195/11.09.2021 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat în materia publicității profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1055/04.11.2021,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 11-12 martie 2022, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L  U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea împreună cu Anexa Integral: fișier docx / pdf