Hotărârea Consiliului UNBR nr. 60 din 29-30 martie 2024 privind măsuri organizatorice referitoare la Congresul avocaților 2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 60 din 29-30 martie 2024 privind măsuri organizatorice referitoare la Congresul avocaților 2024

18 aprilie 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 60
29-30 martie 2024

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2), 63 și 65 lit. a), l), m), n) și ș) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),
Văzând Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.) nr. 20/16-17 decembrie 2023, privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2024,

Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind organizarea Congresului tematic, apt să se finalizeze cu acte ale profesiei adoptate potrivit art. 63 alin. (1) lit. d) și f) din Lege,

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 29-30 martie 2024, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Congresului Avocaților 2024 va fi organizat și convocat, potrivit reglementărilor prevăzute în Lege, la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, București, în perioada 14-15 iunie 2024.

Art. 2 – Consiliul U.N.B.R. a luat act de informarea potrivit căreia au fost rezolvate aspectele privind locația, cazarea și asigurarea meselor pentru ședințele Congresului avocaților din 14-15 iunie 2024, precum și ale Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. din 12-13 iunie 2024, prealabile Congresului.

Art. 3 (1) Congresul avocaților va dezbate tema „Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat”.

(2) Legat de tema prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, se organizează următoarele:
a) Concursul destinat tinerilor avocați (până în 35 ani, inclusiv), premiat din fondurile Fundației Constantin Naumescu, astfel: Premiul I -10000 lei, Premiul II – 7500 lei, Premiul III- 5000 lei;
b) ceilalți avocați pot contribui cu articole legate de tema prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre;
c) cele mai bune lucrări, indiferent de numărul lor, vor fi publicate în Revista Avocatul, ediția destinată Congresului Avocaților din 14-15 iunie 2024.

(3) Rapoartele și celelalte materiale supuse dezbaterii Congresului vor fi prezentate exclusiv în format electronic, pe website-urile UNBR, ale barourilor și ale Casei de Asigurări a Avocaților.

(4) Se mandatează Comisia Permanentă să organizeze toate aspectele legate de tema prevăzută la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre, precum și alte aspecte privind desfășurarea Congresului.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și barourilor și se postează pe website-ul U.N.B.R..

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF