Hotărârea Consiliului UNBR nr. 80 din 13 iunie 2024 prin care se aprobă rapoartele de evaluare și testare pentru Platforma IFEP și recomandările propuse în cele 2 rapoarte

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 80 din 13 iunie 2024 prin care se aprobă rapoartele de evaluare și testare pentru Platforma IFEP și recomandările propuse în cele 2 rapoarte

01 iulie 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.   80

13 iunie 2024

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a), c) d) și ș) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere demersurile dispuse de Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR), ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP,

Văzând Raportul Evaluare Răspuns la Incident Cibernetic și Analiză Digital Forensics și Raportul Teste de penetrare pentru Platforma IFEP înaintate de SC CYBERWALL SRL, care a fost angajată să analizeze situația;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei Permanente, acordat în ședința din 12 iunie 2024

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 13 iunie 2024,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1 – (1) Se aprobă Raportul Evaluare Răspuns la Incident Cibernetic și Analiză Digital Forensics și Raportul Teste de penetrare pentru Platforma IFEP înaintate de SC CYBERWALL SRL.
(2) Se aprobă Recomandările propuse în cele 2 rapoarte, inclusiv în ce privește testarea periodică, la 6 luni, a platformei.
(3) Concluziile și recomandările indicate în cele 2 rapoarte și aprobate de Consiliul UNBR sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu SC INTRACONECT SRL, în ce privește aplicația informatică Tabloul național al avocaților și a tuturor celorlalte aplicații ce au legătură cu aceasta, deținute pe platforma ifep.ro.

Art. 3 – Se mandatează Comisia Permanentă ca, împreună cu Șeful Serviciului IT și Administrativ din cadrul UNBR, să prezinte un raport privind costurile și implicațiile asupra aplicației informatice pentru ipoteza creării unei platforme similare IFEP.ro, proprietate a UNBR.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

C O N S I L I U L    U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea + Rapoarte fișier DOCX / PDF