Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82 din 17-18 iulie 2020 prin care se aprobă „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” prevăzut în Anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82 din 17-18 iulie 2020 prin care se aprobă „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” prevăzut în Anexă

28 iulie 2020

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

  

HOTĂRÂREA nr. 82

17-18 iulie 2020

În baza dispozițiilor art. 30 alin. (3) și ale art. 65 lit. v) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Lege),

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 267/17 iunie 2017 privind înființarea Grupului de lucru privind onorariile minimale, astfel cum a fost completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 412/07-08 decembrie 2018

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 289/09 decembrie 2017, prin care s-a decis anularea/revocarea prevederilor din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 şi consultarea tuturor avocaților prin hotărâri adoptate în adunările generale ale barourilor cu privire la adoptarea unor onorarii minimale cu caracter orientativ,

Cu luarea în considerare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018 care instituie sarcina pentru Grupul de lucru de a elabora o Propunere unitară privind aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (3) şi ale art. 65 lit. v) din Lege în ce privește onorariile minimale orientative, aferente serviciilor profesionale ale avocaților,

Analizând propunerea Grupului de lucru privind Ghidul onorariilor minimale, care cuprins și punctele de vedere/propunerile barourilor care au dat curs solicitării UNBR de a trimite materiale în acest sens, 

Consiliul UNBR, în ședința din 17-17 iulie 2020,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aprobă „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 – Consiliul UNBR va lua în discuție, anual, cuantumul onorariilor prevăzute în Ghidul orientativ al onorariilor minimale.

Art. 3  Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2021. Până la intrarea în vigoare, UNBR va solicita avizul/punctul de vedere al Consiliului Concurenței.

Art. 4 Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

 

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Descarcă integral Hotărârea + Anexa format DOCX / PDF