Hotărârea Consiliului UNBR nr. 84 din 17-18 iulie 2020 prin care se republică (în Anexă) Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017 (în continuare, Regulamentul), cu modificările și completările adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 77/2020

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 84 din 17-18 iulie 2020 prin care se republică (în Anexă) Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017 (în continuare, Regulamentul), cu modificările și completările adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 77/2020

28 iulie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 84

17-18 iulie 2020

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a) și (ș) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R. ,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 77/2020 privind modificarea și completarea Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017, care prevede republicarea acestuia

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 17-18 iulie 2020, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017 (în continuare, Regulamentul), cu modificările și completările adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 77/2020, se republică în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

 C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Descarcă integral Hotărârea + Anexa format DOCX / PDF