Hotărârea Consiliului UNBR nr. 85 din 17-18 iulie 2020 prin care se aprobă înființarea unor Grupuri de lucru ale Consiliului UNBR

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 85 din 17-18 iulie 2020 prin care se aprobă înființarea unor Grupuri de lucru ale Consiliului UNBR

28 iulie 2020

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA NR. 85

17-18 iulie 2020

 

În baza art. 65 lit. ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și de prevederile Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale UNBR, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77/17-18 iulie 2020, astfel cum a fost republicat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 84/17-18 iulie 2020,

Având în vedere propunerile care au fost înaintate în urma solicitărilor on-line de a face parte din grupurile de lucru, precum și opțiunile făcute direct în ședința Consiliului UNBR;

Analizând, Hotărârile Consiliului UNBR nr. 43, 53 și 54 din 07 decembrie 2019, prin care se înființează grupurile de lucru privind:

– necesitatea completării Statutului profesiei de avocat și a Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) în materia incompatibilităților în exercitarea funcțiilor în organele de conducere executive ale UNBR/CAA și privind modificarea Statutului INPPA;

– apărarea în fața avocaturii ilegale;

– funcționarea Registrului de Național de Publicitate Mobiliară (RNPM);

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 17-18 iulie 2020, 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă înființarea următoarelor grupuri de lucru ale consiliului UNBR, având componența și obiectivele menționate la punctele 1-7:

1. privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei

a) Componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– domnul avocat Gheorghe Florea, Baroul București;
– doamna avocat Luminița Ioana, Baroul  Argeș;
– doamna avocat Dacia Rübl, Baroul Bistrița Năsăud;
– doamna avocat Teodora Calipetre, Baroul Constanța;
– domnul avocat Cosmin Roncioiu, Baroul Hunedoara
– doamna avocat Adriana Stetca, Baroul Maramureș;
– domnul avocat Mircea Crisan, Baroul Alba;
– domnul avocat Danny Bardan Raine, Baroul București;
– domnul avocat Bot Calin, Baroul Timiș;
– doamna avocat Flavia Maier, Baroul Cluj;
– domnul avocat Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;
– doamna avocat Cristina Gheorghe, Baroul Brașov;
– domnul avocat Gabriel Grigore, Baroul Constanța,
– domnul avocat Diaconescu Marian, Baroul Argeș;
– domnul avocat Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj;
– doamna avocat Silvana Racoviceanu, Baroul București;
– domnul avocat Cornel Ursache, Baroul Botoșani;
– doamna avocat Flavia Teodosiu, Baroul București;
– doamna avocat Stoian Gheorghița, Baroul București;

b) Obiectiv:

– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației cu impact asupra profesiei de avocat și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația cu impact asupra profesiei de avocat (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR.

2. privind fiscalitatea profesiei de avocat;

a) Componență:
– domnul avocat Serban Constantin, Baroul Bacau;
– doamna avocat Teodora Calipetre, Baroul Constanța;
– doamna avocat Silvana Racoviceanu, Baroul București.

b) Obiectiv:

– analizarea legislației fiscale cu impact asupra profesiei de avocat în limita competenței și ținând cont de principiul contributivității și înaintarea de rapoarte și propuneri Consiliului UNBR.

 

3. privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea;

a) Componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– doamna avocat Dacia Rübl, Baroul Bistrița Năsăud;
– doamna avocat Carmina Cocioaba, Baroul Vrancea;
– doamna avocat Doina Stupariu, Baroul Iași;
– doamna avocat Stetca Adriana, Baroul Maramureș;
– doamna avocat Claudia David, Baroul Hunedoara;
– doamna avocat Ada Popovici, Baroul Neamț;
– doamna avocat Narcisa Dumbravescu, Baroul Vâlcea;
– domnul avocat Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj;
– domnul avocat George-Claudiu Moloman, Baroul București.

b) Obiectiv:

– formularea de propuneri privind compatibilizarea regulilor publicității profesionale prin prisma modificării și completării Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat  prin Legea nr. 25/2017;
– analizarea tipologiei de derapaje deontologice sesizate în exercitarea profesiei de avocat privind concurența neloială, racolarea de clientelă, comunicarea etc și înaintarea de propuneri privind modificarea/completarea legislației incidente sau privind măsurile ce trebuie adoptate de organele de conducere a profesiei;

4. privind problematica CAA;

a) Componență:
– domnul avocat Gheorghe Florea, Baroul București;
– doamna avocat Carmina Cocioaba, Baroul Vrancea;
– domnul avocat Diaconescu Marian, Baroul Argeș;
– doamna avocat Narcisa Dumbravescu, Baroul Vâlcea;
– domnul avocat Antonio Iordan, Baroul Brăila;
– doamna avocat Julia Zorkoczy , Baroul București
– doamna avocat Andrei Valentina, Baroul Galați.

b) Obiectiv:

– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației CAA și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația CAA (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR;
– înaintarea propunerilor referitor la eventuale măsuri economice privind sistemul CAA – tipologia investițiilor ce pot fi întreprinse etc;
– identificarea unor soluții de dezvoltare a sistemului CAA și de consolidare a situației economice prin raportare la auditul KPMG privind capacitatea de colectare, funcționarea filialelor, funcționarea sistemului în mod centralizat sau nu, proporția de împărțire a fondurilor etc.

5. privind avocatura secolului 21;

a) Componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– domnul avocat Serban Constantin, Baroul Bacau;
– doamna avocat Luminita Ioana, Baroul  Arges;
– domnul avocat Dragoș Nicu, Baroul Dolj;
– domnul avocat Mircea Crisan, Baroul Alba;
– domnul Alexandru Suciu, Baroul Sibiu;
– domnul avocat Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj.

b) Obiectiv:

– conceperea de proiecții a modului în care ar putea arăta avocatura în sistemul profesiilor liberale și în sistemul judiciar în viitor, pe o perioadă de cel puțin 30 de ani.

6. privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat;

a) Componență:
– domnul avocat Anton Iuhasz, Baroul Timiș;
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– domnul avocat Tudor Duca, Baroul Iași;
– domnul avocat Dragoș Nicu, Baroul Dolj;
– domnul avocat Alexandru Suciu, Baroul Sibiu;
– domnul avocat Sergiu Capisizu, Baroul București;
– domnul avocat Calin Bot, Baroul Timiș.
– domnul avocat Voicu-Dumitru Sârb, Baroul Cluj;
– domnul avocat Șerban-Niculae Lovin, Baroul Ilfov;
– domnul avocat Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;
– domnul avocat Aurelian Antonio Iordan, Baroul Brăila.

b) Obiectiv:

– identificarea ariei profesionale a avocatului raportat la impactul informatizării și înaintarea de rapoarte/propuneri privind:

● integrarea informatizării în exercitarea profesiei de avocat;
● posibilitatea proceselor on-line;
● raportul dintre elementele tradiționale și de noutate ale justiției;
● digitalizarea comunicării în profesia de avocat (platforme on-line de intermediere între avocat și client etc.) și impactul asupra exercitării profesiei;
● evoluția tehnologică și impactul asupra respectării principiilor de drept etc.

7. privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității;

a) Componență:
– domnul avocat Mihai-Adrian Hotca, Baroul București;
– domnul avocat Danny Bardan Raine, Baroul București;
– domnul avocat Alexandru Pruteanu, Baroul Bacău.
– domnul avocat George-Claudiu Moloman, Baroul București;
– doamna avocat Flavia Teodosiu, Baroul București;
– domnul avocat Mihai Baco, Baroul Alba.

b) Obiectiv:

– susținerea organelor de conducere a profesiei de avocat în demersurile legate de realizarea regulamentelor interne privind aplicarea legislației specifice;
– susținerea din punct de vedere tehnic/juridic în discuțiile cu reprezentanții ONPCSB și participarea la întâlnirile comune de lucru.

Art. 2. – (1) Coordonatorii grupurilor de lucru menționate la art. 1 vor fi desemnați de către Comisia Permanentă a UNBR.

(2) Consilierii UNBR care fac parte din mai mult de 2 grupuri de lucru, inclusiv din cele înființate prin Hotărârile Consiliului UNBR nr. 43, 53 și 54 din 07 decembrie 2019 vor trebui să indice, în termen de 2 săptămâni de la comunicarea prezentei hotărâri, care sunt cele 2 grupuri de lucru din care doresc să facă parte.

(3) Fiecare grup de lucru va transmite un raport de activitate cu maxim 10 zile înainte de data Consiliului UNBR următor.

(4) Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior.

(5) Președintele UNBR va desemna câte un salariat al UNBR pentru realizarea activităților de secretariat ale fiecărui grup de lucru.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L    U. N. B. R.


Descarcă format DOCX / PDF