HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 09 – 10 iunie 2023 și Consiliul UNBR din 09 iunie 2023

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 09 – 10 iunie 2023 și Consiliul UNBR din 09 iunie 2023

17 iunie 2023

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 09 – 10 iunie 2023:

 
 
Hotărârea nr. 01 a Congresului avocaților privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2022 și Congresul avocaților 2023) (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 02 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2022 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2024 (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 03 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2022 și a proiectului de buget pentru anul 2023 (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 04 a Congresului avocaților pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliul U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 05 a Congresului avocaților privind alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 06 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 07 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 08 a Congresului avocaților privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină (DOCX / PDF)


Hotărâri ale Consiliului Uniunii din 09 iunie 2023 privind alegerea organelor de conducere ale UNBR:

 
 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1 din 09 iunie 2023 privind alegerea Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 2 din 09 iunie 2023 privind alegerea Vicepreşedinţilor Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 3 din 09 iunie 2023 privind alegerea membrilor Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 09 iunie 2023 privind constituirea Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)