Începând cu data de 27 octombrie 2023 va fi operațională aplicația informatică prin care avocații vor putea solicita operatorilor U.N.B.R. interogarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.).

Începând cu data de 27 octombrie 2023 va fi operațională aplicația informatică prin care avocații vor putea solicita operatorilor U.N.B.R. interogarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.).

23 octombrie 2023

Începând cu data de 27 octombrie 2023 va fi operațională aplicația informatică prin care avocații vor putea solicita operatorilor U.N.B.R. interogarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.).

Solicitarea de acces la datele din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se va realiza prin completarea unui Formular în contul avocatului din aplicația informatică Tabloul național al avocaților – portal ifep.ro, unde va exista o secțiune dedicată interogării Registrului Național de Evidență a Persoanelor.

Avocatul va completa în format digital Formularul de interogare pentru obținerea datelor, iar răspunsul la solicitarea de interogare va fi comunicat avocatului prin e-mail în termen de 5 zile lucrătoare.

Serviciul de interogare a Registrului Național de Evidență a Persoanelor se va realiza numai după achitarea taxei de interogare în cuantum de 49,98 Lei TVA inclus, pentru fiecare persoană în legătură cu care se solicită informații și presupune un număr limitat de cel mult 5 (cinci) operațiuni de interogare a bazei de date pentru fiecare persoană în parte. În cazul în care se solicită comunicarea rezultatului interogării în termen de 2 zile lucrătoare, taxa de interogare ce trebuie achitată pentru procesarea de urgență este în cuantum de 99,96 Lei TVA inclus.

Taxa de interogare se achită on-line, de către client sau de către avocat (potrivit convenției dintre acesta și client), exclusiv prin utilizarea aplicației implementate în acest scop pe portalul ifep.ro. În situația achitării taxei de interogare de către client se va genera un cod de confirmare a plații ce trebuie inserat de către avocat în Formularul de interogare.

Mai multe detalii privind modalitatea de interogare a Registrului Național de Evidență a Persoanelor vor fi disponibile avocaților cu ocazia publicării la data de 26 octombrie 2023 a Regulamentului de organizare și funcționare a activității de accesare și prelucrare a datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.).

Tutorialul pentru accesarea contului avocatului este disponibil la următorul link:

https://www.unbr.ro/tutorial-acces-tabloul-avocatilor-ifep-ro/