LAWYEREX 2. APEL LA CANDIDATURI. RUNDA 1 DE SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ

LAWYEREX 2. APEL LA CANDIDATURI. RUNDA 1 DE SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ

21 iulie 2022

LAWYEREX 2. APEL LA CANDIDATURI

Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul LawyerEx 2 – schimburi de experiență între avocați din statele membre UE, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană.

U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 2 (doi) avocați care doresc să participe în proiectul LawyerEx 2, într-un alt stat UE pentru runda 1.

Apelul este adresat avocaților practicieni cu experiență profesională de maximum 7 ani și cu o înaltă și demonstrabilă cunoaștere a limbii engleze. Cunoașterea altei / altor limbi de circulație internațională poate reprezenta un avantaj.

Cererea trebuie să conțină curriculum vitae (în limba engleză), formularul de înscriere completat, o scurtă scrisoare de motivație care să explice rațiunile care ar trebui avute în vedere la selectarea pentru a participa în proiect (în limba engleză), adresa de e-mail, telefon de contact.

Candidaturile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: [email protected], cu menționarea în titlul mesajului a numelui candidatului, a titlului proiectului (LawyerEx 2) precum și a perioadei de schimb pentru care s-a făcut opțiunea.

Ghidul practic al proiectului LawyerEx 2 poate fi consultat în limba engleză AICI

Depunerea candidaturilor presupune ca persoanele interesate sunt de acord cu termenii și condițiile ELF privind protecția datelor personale

Termenul de primire a candidaturilor este 28 iulie 2022

Pentru mai multe detalii persoana de contact din cadrul UNBR este dna Veronica Morecuț, [email protected], tel: 0771760079, fax: 021/3134880.

Descarca formular de înscriere aici