PROCES VERBAL din data de 11 aprilie 2024 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024

PROCES VERBAL din data de 11 aprilie 2024 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024

11 aprilie 2024

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA APRILIE 2024
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 11 aprilie 2024 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de
07 aprilie 2024

Comisia națională de examen,

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 07.04.2024, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat stagiar, se resping toate contestațiile la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024 (stagiari).

2. Față de prevederile pct. 1, se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului profesional de avocat stagiar astfel cum a fost publicat la data de 07aprilie 2024, care devine barem final.

3. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept civil” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (23), Grila 2 (33), Grila 3 (37), Grila 4 (40).

Drept urmare:

Potrivit art. 22 alin. (4) al Regulamentului-cadru de examen, la întrebarea menționată se acorda 1 punct numai candidaților care au indicat ca răspuns corect numai varianta de la lit. c)

4. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (81), Grila 2 (89), Grila 3 (93), Grila 4 (88).

Drept urmare:

Potrivit art. 22 alin. (5) al Regulamentului-cadru de examen, la întrebarea menționată se acorda punct candidaților care au indicat ca răspuns (i) lit. a) si b) sau (ii) lit. a) sau (iii) lit. b).

5. Se resping celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024 (definitivi).

6. Se republică baremul de evaluare la testul tip grilă pentru toți candidații la examenul de primire în profesia de avocat – stagiari și definitivi – care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024, cuprinzând modificările prevăzute la pct. 3 și 4 de mai sus.

7. În baza prevederilor art. 22 alin. (7) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un termen de 24 de ore, cu începere de la data de 11.04.2024 ora 23,30 până la data de 12.04.2024 ora 23.30, numai pentru candidații de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor și care vor putea formula contestație numai cu privire la întrebările/răspunsurile ce au format obiectul modificării de către comisia de contestații la barem.

8. Evaluarea lucrărilor probei de examen din data de 07 aprilie 2024, în baza baremelor finale publicate, pentru toți candidații (pentru calitatea de avocat stagiar și pentru calitatea de avocat definitiv), se va realiza numai după finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor prevăzută la pct. 7 de mai sus.

9. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se comunică vicepreședintelui Comisiei de examen.

 

Comisia națională de examen


Descarcă Procesul Verbal fișier DOCX / PDF