PROCES VERBAL din data de 22 septembrie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 18 septembrie 2022

PROCES VERBAL din data de 22 septembrie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 18 septembrie 2022

22 septembrie 2022

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 22 septembrie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 18 septembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 18.09.2022, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. Se resping toate contestațiile la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 18 septembrie 2022– stagiari și definitivi.

2. Se validează baremul de evaluare publicat pe pagina de internet a INPPA la 18 septembrie 2022.

3. În baza baremului afișat se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 18 septembrie 2022 și la afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 18 septembrie 2022.

4. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R..

 

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN


Descarcă PROCESUL-VERBAL fișier DOCX / PDF