Publicăm APELUL Consiliului U.N.B.R. adoptat în ședința din 07- 08 decembrie 2018 adresat Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru asigurarea plăților restante înregistrate la onorariile pentru asistența judiciară acordată după intrarea în vigoare a Ordonanței de Guvern 101/2018, privind rectificarea bugetară și alocarea în conturile Ministerului Justiției pentru Cap. 54.01 ”Alte servicii publice generale”

Publicăm APELUL Consiliului U.N.B.R. adoptat în ședința din 07- 08 decembrie 2018 adresat Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru asigurarea plăților restante înregistrate la onorariile pentru asistența judiciară acordată după intrarea în vigoare a Ordonanței de Guvern 101/2018, privind rectificarea bugetară și alocarea în conturile Ministerului Justiției pentru Cap. 54.01 ”Alte servicii publice generale”

13 decembrie 2018

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL U.N.B.R. – BUCUREŞTI – 7- 8 decembrie 2018

 

 APELUL CONSILIULUI U.N.B.R.

 

adresat Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru asigurarea plăților restante înregistrate la onorariile pentru asistența judiciară acordată  după  intrarea în vigoare a Ordonanței de Guvern 101/2018, privind rectificarea bugetară și alocarea în conturile Ministerului Justiției pentru Cap. 54.01 ,,Alte servicii publice generale” a sumei de 12.400.000 lei

 

Având în vedere :

– dispozițiile art. 83 din Legea nr. 51/1995, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de acordare a asistenţei judiciare,

– dispozițiile art. 84, alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicată plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de către barouri la organul judiciar competent. Pentru întârzierea la plată a onorariilor se calculează şi se plătesc dobânzi/penalităţi la nivelul prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat. Plata dobânzilor/penalităţilor se face la cererea barourilor.

 A P E L :

 

1. CONSILIUL U.N.B.R. solicită Ministerului Justiției și Ministerului Public să ia măsurile necesare pentru deblocarea la timp a sumelor cuvenite pentru achitarea restanțelor înregistrate la plata onorariilor pentru asistenţa judiciară acordată.

2. CONSILIUL U.N.B.R. solicită Ministerului Justiției și Ministerului Public să se urmărească respectarea deplină a dispozițiile legale care consacră dreptul avocaților de a beneficia de remunerația corespunzătoare pentru acordarea asistenței judiciare, în raport de împrejurarea că asigurarea resurselor banești necesare s-a realizat prin intrarea în vigoare a Ordonanței de Guvern nr. 101/2018, iar neîndeplinirea obligațiilor impuse de lege pentru remunerarea prestațiilor avocațiale deja efectuate produce consecințe ce vizează și atrag responsabilitatea Statului, potrivit Legii nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. 

 3. Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în ședința din 8 decembrie 2018, a decis să sprijine barourile care au anunțat în Ședința consiliului ca au decis data la care inițiază proteste publice, în cazul în care întârzierea înregistrată la plata remunerațiilor cuvenite avocaților se prelungește nejustificat.

 

Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România,

azi 8 decembrie 2018 la București

 


Download DOCX / PDF