SLAPP-urile în România – Studiu de caz disponibil pentru profesioniștii dreptului

SLAPP-urile în România – Studiu de caz disponibil pentru profesioniștii dreptului

12 ianuarie 2024

SLAPP-urile în România – Studiu de caz disponibil pentru profesioniștii dreptului

• SLAPP │Strategic lawsuits against public participation (Acțiuni Strategice în Justiție împotriva Mobilizării Publice)
• SLAPP -urile sau acțiunile de intimidare judiciară sunt îndreptate cu precădere împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului (definiți ca persoane, grupuri sau organizații din cadrul societății civile care promovează și protejează drepturile omului și libertățile fundamentale)

Studiul de caz1 pus la dispoziția UNBR de către Centrul pentru Jurnalism Independent a fost realizat în contextul inițiativei Comisiei Europene (COM) care propune o nouă direcție de abordare a acțiunilor SLAPP, numite și acțiuni de intimidare judiciară, îndreptate cu precădere împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului prin care se urmărește reducerea acestora la tăcere.

Context legislativ european
Inițiativa legislativă a COM a fost adoptată în 27 aprilie 2022 și cuprinde o propunere de Directivă menită să ofere garanții în procedurile din materie civilă cu implicații transfrontaliere și o Recomandare adresată statelor membre. O parte dintre propunerile executivului european prevede ca instanțele să dispună de mecanisme de respingere rapidă a acțiunilor abuzive sau vădit nefondate2 și includerea procedurilor SLAPP în standardele deontologice ale practicienilor dreptului referitoare la abuzul de procedură și la sancțiunile disciplinare aferente.

1. Propunere de directivă3 privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („Acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”) și
2. Recomandare4 (UE) 2022/758 privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”).

Recomandarea (UE) 2022/758 stabilește orientări pentru ca statele membre să ia măsuri în vederea abordării procedurilor SLAPP, cu scopul este de a proteja jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului împotriva unor astfel de proceduri. Documentul prevede două seturi de măsuri care privesc organizațiile de autoreglementare din statele membre ale Uniunii Europene:

I. Organizarea, pentru practicienii în domeniul dreptului, de programe de formare privind procedurile judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice
Sediul materiei: Recomandarea (UE) 2022/758 – Capitolul: Formare. Art. 10 – 15
10. Statele membre ar trebui să sprijine oportunitățile de formare privind procedurile judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice pentru practicienii în domeniul dreptului, cum ar fi magistrații și personalul din justiție de la toate nivelurile instanțelor, avocații calificați, precum și pentru potențialele persoane vizate de astfel de proceduri judiciare. (…)
11. Statele membre ar trebui să încurajeze asociațiile de practicieni în domeniul dreptului și formatorii în domeniul juridic să ofere instruire cu privire la modul de abordare a procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice. (…)

II. Prevederea, pentru practicienii în domeniul dreptului, de norme deontologice care să descurajeze promovarea de proceduri SLAPP, precum și de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea acestor norme

Sediul materiei: Recomandarea (UE) 2022/758 – Capitolul: Cadre Generale. Art. 9:
(…) Statele membre ar trebui să încurajeze organismele de auto-reglementare și asociațiile de practicieni în domeniul dreptului să își alinieze standardele deontologice, inclusiv codurile de conduită, la prezenta recomandare. Se recomandă, de asemenea, acțiuni adecvate de sensibilizare și de formare.

În momentul de față, Comisia Europeană colectează de la statele membre date despre măsurile adoptate la nivel național în sensul Recomandării – formare, acțiuni de sensibilizare, mecanisme de sprijin etc. – pentru ca ulterior să evalueze impactul acestora asupra evoluției SLAPP la nivelul Uniunii Europene.

În ceea ce privește formarea avocaților din România în materia SLAPP, în 2023 au fost organizate o serie de training-uri, o parte a acestora fiind promovate și diseminate de către UNBR pe site și pe canalele media ale instituției:
Training anti-SLAPP: cum apărăm jurnaliștii în litigii de intimidare – organizat în 16 februarie 2023 de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)– cu prezența a 25 de avocați

Training anti-SLAPP: cum apărăm jurnaliștii în litigii de intimidare – organizat în 21 martie 2023 de Centrul pentru Jurnalism Independent – cu prezența a 15 avocați. Potrivit, informării CJI, datorită solicitărilor din partea avocaților, s-a organizat o sesiune suplimentară de formare în 25 martie 2023.

Webinar-ul organizat în 25 octombrie 2023 de European Lawyers Foundation (ELF) si de Consiliul Barourilor si al Societăților de Drept din Europa (CCBE) – SLAPPS AND LAWYERS – cu prezența a 500 de participanți.

– Descarcă: SLAPP în România – Studiu de caz
– Download: Romania Case Study – SLAPP


1 https://cji.ro/slapp-urile-in-romania-studiu-de-caz/
2 Articolul 3, punctul 3, din propunerea de Directiva prevede ca: „proceduri judiciare abuzive împotriva mobilizärii publice” înseamna procedurile judiciare initiate în legatura cu mobilizarea publica, total sau partial nefondate, al caror principal scop este prevenirea, restrictionarea sau sanctionarea mobilizärii publice. Indicii ale unui astfel de scop pot fi:
(a)natura disproportionata, excesiva sau nerezonabilã a actiunii sau a unei parti a acesteia;
(b)existenta unor proceduri multiple initiate de reclamant sau de pärtile asociate acestuia în legäturã cu chestiuni similare;
(c)intimidare, härtuire sau amenintari din partea reclamantului sau a reprezentantilor acestuia.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0800
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32022H0758