UNBR. Comunicat privind amendamentul înaintat de UNBR către Comisia Juridică a Senatului pentru asigurarea, în anul 2019, a fondurilor bugetare necesare pentru asistență judiciară

UNBR. Comunicat privind amendamentul înaintat de UNBR către Comisia Juridică a Senatului pentru asigurarea, în anul 2019, a fondurilor bugetare necesare pentru asistență judiciară

11 februarie 2019

COMUNICAT

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) aduce la cunoștința barourilor și a publicului amendamentul înaintat de UNBR către Comisia Juridică de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României pentru asigurarea în perspectiva anului 2019 a necesarului de credite bugetare pentru remunerarea activității de asistență judiciară sub forma asistenței juridice asigurată prin avocați cu privire la Capitolul 54.01, Titlul XX, Art. 28 – Credite angajament / credite bugetare.

Menționăm că, prin adresa nr. 35-DCAJ-2018/21.08.2018, având în vedere Centralizatorul sumelor necesare pentru asigurarea plății prestațiilor avocațiale realizate prin serviciile de asistență judiciară ale barourilor, UNBR a comunicat Ministerului Justiției necesitatea includerii în fundamentarea Proiectului de buget pe anul 2019, la Capitolul 54.01 ”Alte servicii publice generale” un estimat de credite bugetare, în sumă totală de 49.148.814,16 lei, în raport de preliminatul necesar pe întreg anul 2018, luând în considerare împrejurarea că, în întâlnirea din 20 august 2018 de la Ministerul Justiției la care a participat vicepreședintele UNBR av. dr. Petruț Ciobanu, domnul ministru a dat asigurări că, personal, se va implica în inițierea și finalizarea până la 31 decembrie 2018 a unui Protocol tripartit (Ministerul Justiției, Ministerul Public, UNBR) cu o remunerație actualizată și adaptată realităților impuse de aplicarea Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală.

Prin adresa nr. 2/100160/23.11.2018, Ministerul Justiției a comunicat UNBR că alocarea bugetară pe anul 2018 la Cap. 54.01 ”Alte servicii publice generale” prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat, de 37.943.000 lei, a fost insuficientă și pentru plata remunerațiilor preliminate pentru ultimul trimestru al anului 2018, s-a solicitat la a doua rectificare bugetară, suplimentarea cu 12.400.000 lei a creditelor bugetare cu destinația precizată mai sus.

Rezultă că, în total, în 2018, în raport de actualele tarife de remunerare prevăzute de Protocolul încheiat între Ministerul Justiției și UNBR la 06 iunie 2015, a fost necesară o sumă totală de 50.143.000 lei.

Proiectul de buget înaintat Parlamentului prevede o creditare bugetară în sumă de 37.000.000 lei, mai mică cu 23,01% decât anul 2018, pentru care s-a prevăzut o execuție preliminată de 48.056.000 lei.

Având în vedere că, în tot anul 2018, nu a fost transparentă folosirea sumei de 8.073.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Public ca având destinație pentru plăți făcute în cadrul ajutorului public judiciar și că în proiectul de buget al anului 2019 se prevede numai suma de 1.005.000 lei pentru ajutorul public judiciar, iar necesitatea majorării tarifelor remunerației serviciilor prestate de avocați în cadrul asistenței judiciare este evidentă, s-a întocmit proiectul de amendament înaintat spre însușire  de către oricare avocat senator sau avocat deputat.

Cu privire la situațiile ce vizează execuția bugetară a anului 2018, UNBR reduce la cunoștință publică împrejurarea că, pe site-ul UNBR, toate informațiile și corespondența cu Ministerul Justiției și autoritățile implicate în procedura celei de-a doua rectificări bugetare, au fost aduse la cunoștința avocaților și au fost comunicate organelor de conducere ale profesiei, imediat după ultima întâlnire din 20 august 2018 a reprezentanților Ministerului Justiției cu domnul vicepreședinte al UNBR, av. dr. Petruț Ciobanu, coordonatorul Departamentul de asistență judiciară al UNBR, îndreptățit legal să reprezinte UNBR în relațiile privind asistența judiciară.

Apelul Consiliului UNBR din 07-08 decembrie 2018 a subliniat posibilitatea declanșării de către barouri a unui protest național cu care, toată profesia, este solidară.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA


Download Comunicat DOCX / PDF