ACȚIUNILE UNBR ÎMPOTRIVA IMPUNERII CASS NEPLAFONAT PROFESIILOR LIBERALE

ACȚIUNILE UNBR ÎMPOTRIVA IMPUNERII CASS NEPLAFONAT PROFESIILOR LIBERALE

26 septembrie 2023

ACȚIUNILE UNBR ÎMPOTRIVA IMPUNERII CASS NEPLAFONAT PROFESIILOR LIBERALE

La 19 septembrie 2023, Ministerul Finanțelor a publicat, în vederea dezbaterii publice, Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform căruia cota de CASS pentru activități independente va fi aplicată în cotă de 10% venitului net și va fi plafonată la 60 de salarii. Totodată, CASS redevine cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente.

Aceasta este o soluție îmbunătățită față de proiectul inițial, care prevedea aplicarea cotei CASS de 10% la o bază neplafonată, calculată la venitul brut realizat. (a se vedea tabelul comparativ din final)

UNBR a identificat acest proiect încă din varianta de lucru neoficială și a dus o campanie susținută pentru plafonarea CASS și aplicarea la venitul net.  Un prim pas a fost inițierea unei întâlniri a reprezentanților profesiilor liberale (în care UNBR este reprezentată de dl. av. Daniel Fenechiu, Vicepreședinte UNBR) cu dl. Marcel-Ioan Boloș, ministrul Finanțelor Publice, care și-a manifestat întreaga deschidere față de argumentele UPLR, opinând pentru stabilirea unui plafon la contribuția de asigurări sociale de sănătate.

În urma consultării experților în domeniul fiscal pentru a stabili impactul real al acestor măsuri, UNBR a înaintat Primului Ministru, Ministerului Finanțelor și Președintelui Senatului României memoriul privind „Riscurile supraimpozitării profesiilor liberale prin proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, solicitând Guvernului să mențină reglementarea actuală a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Campania a continuat cu mobilizarea tuturor barourilor pentru a-și exprima punctele de vedere și nenumărate apariții media, pentru conștientizarea autorităților și a publicului larg cu privire la efectele drastice asupra pieței serviciilor pe care le-ar avea implementarea unei cote CASS neplafonate, aplicate venitului brut.

La data de  25 septembrie 2023, Consiliul Economic și  Social a emis avizul nefavorabil cu privire la Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, susținând argumentele din memoriul UNBR transmis Guvernului, potrivit căruia creșterea costurilor de exercitare a profesiilor liberale ca urmare a creșterii taxelor, în special pentru exercitarea profesiei de avocat, este de natură să restrângă accesul la justiție pentru persoanele cu venituri mai mici, care nu-și vor permite să plătească onorariile crescute ale avocaților. De asemenea, ministrul justiției, Alina Gheorghiu susține că guvernul nu ar trebui să-și asume răspunderea pentru acest proiect, care ar trebui trimis la CSAT pentru aviz.

În materialul CAMPANIA UNBR ÎMPOTRIVA IMPUNERII CASS NEPLAFONAT PROFESIILOR LIBERALE găsiți o sinteză a acțiunilor UNBR și a intervențiilor în mass media

UNBR urmărește în continuare proiectul legislativ sus menționat și va continua demersurile pentru optimizarea cadrului legal privind nivelul și plata CASS pentru avocați.

Mai multe detalii despre acțiunile UNBR în acest context găsiți pe site-ul UNBR, la rubrica „NU multiplicării sarcinilor fiscale ale profesiilor liberale! Reacții”.


Descarcă fișier DOCX / PDF